Przyjrzyj się ilustracji i zapisz w zeszycie wyrazy z ch

Pobierz

Między nami 5.. Podczas dzisiejszej lekcji: Zapoznamy się z notatką w podręczniku na stronie 315 - pisownia wyrazów z ch i .4.. Przeczytaj tekst i wpisz do tabeli podkreślone wyrazy z "ch" (podręcznik, ćw.. Użyj jak najwięcej wyrazów z rz, ż, ch, h, do których odwołuje się ilustracja.H.. druhna - drużyna, wahać - waga, błahy w większości wyrazów, gdy na nic się nie wymienia: herb, hardy.. Zapisuj numer wykonywanego w zeszycie zadania.. Otocz pętlą wyrazy z ch lub h wymiennym.. Zapamiętaj ich pisownię.. Ja bym wybrała się do kina.. W zeszycie ćwiczeń str. 114 - 119 są zadania do dzisiejszej lekcji.. Połącz wyrazy z ich objaśnieniami i przepisz do zeszytu.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Hania miała dwa koty - Hultaja i Chucherka.1.. Jeśli ktoś zapomniał podstawowe zasady pisowni, bardzo proszę przeczytać reguły z podręcznika str.216 - 219.. Alicja mieszka na ulicy Warszawskiej.. Sprawdzanie pisowni online, korekta tekstu za darmo, błędy ortograficzne, interpunkcyjne, darmowe sprawdzanie pisowni polskiej.Aktualnie otwartych zadań z przedmiotu Język polski - 690.. Nawet najtęższym głowom zdarza się zwątpić w zapis wyrazów dość rzadko używanych.Znajdź w liście Diabła Morskiego wyrazy z podaną trudnością ortograficzną i zapisz je tutaj lub w zeszycie: wyjątek od zasady, wedle której ch piszemy zawsze na końcu wyrazu; dwa wyrazy, w których zachodzi wymiana rz na r; wyraz, w którym zachodzi wymiana ó na e; dwa wyrazy, w których zachodzi wymiana ż na g;5 Wpisz brakujące słowa..

Przyjrzyj się ilustracji i zapisz wyrazy z rz, ż, ch, h. 6.

"Ch" wymienne na "sz" "ch .Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. Kiedy zaczyna się kalendarzowe lato?. Praca z ilustracją odkreśl właściwe dokończenie zdania.Napisz krótką notatkę.. Możesz nauczyć się pięknie czytać dowolnej czytanki z podręcznika i przeczytać Rodzicom w ramach podziękowania za codzienny trud jaki wkładają w Twoje nauczanie.Strona 12.. 9.06 Temat: Przypomnienie zasad pisowni "ó" 1.. Podkreśl spółgłoski miękkie.. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: zad.. 2 Wpisz w puste miejsca cząstki by, bym, byś, byście łącznie lub rozdzielnie.. Zadanie.. Policz, ile pieniędzy przygotowała do wydania.. Zadanie.. Policz, za ile dni będzie kalendarzowe lato i zapisz w zeszycie.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2.. Na podstawie rysunku napisz krótką historyjkę (6 zdań lub więcej).. Zrób w ćwiczeniówce ćw .Ćw.3/33 odczytaj i starannie zapisz wyrazy z ch.. Napisz komentarz pod zadaniem, z którym masz problem, a na pewno nasi nauczyciele Ci je wyjaśnią.. 3.Odczytaj wyrazy zapisane wspak.. Otocz ją pętlą.. Z tekstu wypisz w zeszycie 5 wyrazów z "ó" 4.. W razie trudności skorzystaj ze słownika.Na dzisiejszej lekcji utrwalimy pisownię wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch.. Użyj jak najwięcej wyrazów z ; ż,rz,h,ch do których odwołuje się ilust a)/b) Przykładowe wyrazy:grzechotka - bo po g; ch, bo w środku wyrazu;wachlarz - rz, bo na końcu wy Odpowiedź na zadanie z Między nami 5W pewnym momencie dzieci dostrzegły w oddali ciemne chmury..

Przyjrzyj się ilustracji i zapisz wyrazy z rzędu, że, Ch, h. 0.

Wybierz 3 spośród zapisanych wyrazów i ułóż z nimi zdania.. Wpisz w wolne kratkiOprócz tych z ch, ó i ż są i takie mniej oczywiste.. Zadanie 2.. Następnie ułóż cztery dwuwersowe rymowanki z wykorzystaniem utworzonych par wyrazów.. Zrób w ćwiczeniówce ćw.. Nadciągała burza, więc zaczęły uciekać w stronę domu.. Zadanie 4. c.. Cząstkę by piszemy: łącznie z czasownikami w formie rozdzielnie po, oraz z większością Wydawać by się mogło, że to prosta decyzja.. Pewnie już wiesz, że "ch" piszemy przed spółgłoskami, po literze "s" oraz na końcu wyrazu.. Podkreśl wyrazy z h linią prostą, a wyrazy z ch - linią falistą.. 6 Zapisz wyrazy, które kojarzą Ci się z podanymi grupami słów i zawierają co najmniej jedną głoskę miękką.. c) Napisz krótką historyjkę do rysunku .. Uzupełnij informacje wyrazami z ramki.. Nie musisz .Łączenie ilustracji z postaciami na podstawie tekstu.. 12 zł 5 zł 7 zł 3 zł 4 zł Napisz działania i oblicz, ile trzeba zapłacić: za książkę i piłkę, za książkę, notes i długopis, za książkę, skakankę i notes.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Zapisz w zeszycie wyrazy z ch których pisowni nie uzasadnia żadna reguła ortograficzna: …, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.Zapisz wyrazy w kolejności alfabetycznej..

2. Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku na str.129.

Przykładowe rozwiązanie:bach,trach, Odpowiedź na zadanie z Między nami 5.. Napisz, jak w sposób uproszczony wymawia się te słowa.. i przed.Przyjrzyj się ilustracji z ćwiczenia 2 (str. 36).. Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: a) Przyjrzyj się ilustracji i zapisz wyrazy z ; rz, ż, ch , h .. B. Pomoc amerykańska była udzielana na podstawie ustawy Lend-Lease Act -.Dobra rada Skorzystaj z dostępnych źródeł, na przykład z internetu lub książek.. W podanych zdaniach podkreśl wyrazy, w których zachodzi uproszczenie grupy spół-głoskowej.. Przypomnij sobie zasady pisowni ó 2.. Nagle zerwał się porywisty wiatr i niebo nad dziećmi zasnuły ciemne chmury.. zł Oblicz, ile pieniędzy jej zostanie, jeżeli wyda: 5 złotych, 8 złotych .. 9 Marysia bawi się w sklep.. b) Uzasadnij pisownię rz , ż , ch , h w znalezionych wyrazach .. Następnie wybierz sformułowania, które dotyczą teatru i zapisz w zeszycie.. Zeszyt ćwiczeń cz. [email protected]ść Cześć, Twoje pytanie wiąże się z treścią innego zadania.. Zadanie 4. a.. Zadanie dla chętnych 1).. Przepisz do zeszytu poprawne zdania z ćw.. 4 Dopisz do podanych słów wyrazy różniące się od nich tylko miękkością jednej z głosek.. Podkreśl spółgłoski po których występuje rz. 11. Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz, dlaczego te wyrazy piszemy przez rz?.

Narysuj ilustrację lata w zeszycie.

Wykonaj te, które nie sprawiają Tobie problemu.Znajdź w liście Diabła Morskiego wyrazy z podaną trudnością ortograficzną i zapisz je tutaj lub w zeszycie: wyjątek od zasady, wedle której ch piszemy zawsze na końcu wyrazu; dwa wyrazy, w których zachodzi wymiana rz na r; wyraz, w którym zachodzi wymiana ó na e; dwa wyrazy, w których zachodzi wymiana ż na g;21 8 Odczytaj ceny przedmiotów przedstawionych na ilustracji.. Nadaj tytuł .3. Przyjrzyj się ilustracjom.. Zaznacz h na kolorowo.. Wykonaj ćwiczenie 1 - 5 str. 40 - 41 w karcie polonistycznej.. Do zeszytu wykonaj ćwiczenie 3/122 z podręcznika- przyjrzyj się ilustracji, przeczytaj zadanie, działanie do zadania zapisz w zeszycie, następnie spróbuj zmienić zdanie w zadaniu tak, aby było je można rozwiązać za pomocą mnożenia, zapisz je do zeszytu i rozwiąż .Chciałabym pójść na koncert.. Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz, w jaki sposób człowiek chroni najcenniejsze elementy przyrody.. Dokonaj obliczeń "Rachmistrz matematyczny" s. 66-67.. Ć oraz wyraz wg wzoru i je napisz.. 11 4 W starożytnym Izraelu Rozwiąż dodatkowe zadanie docwiczenia.pl Kod: H5VEY8 Na dobry początek 1 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Jakie dominują kolory?. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Lunął rzęsisty deszcz i zmoczył dzieci zanim dobiegły do domu.. Ułóż i zapisz w zeszycie zdania z wyrazami z ćw.. Dopisz do podanych słów rymujące się z nimi wyrazy.. Między nami 5.. Zapisz datę do zeszytu.. Odgadnij jakie litery ukryły się pod kolorowymi plamami.. Jaką porę roku przypomina ci ilustracja?. 4.Zapisz w zeszycie zasadę ortograficzną Po spółgłoskach ch, w, j piszemy rz Wypisz w zeszycie z każdej kolumny po trzy wyrazy.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. maleć - obraź - nic - miecz - głos -5.. Zapisz w zeszycie 3 zdania pojedyncze i 3 złożone.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. Następ-nie wykonaj polecenia.. Przeczytaj tekst z podręcznika "Jak to dawniej bywało" (str. 340) 3. .. zzWykreślone z węża wyrazy zapisz w zeszycie.. Ilustracja odnosi się do amerykańskiej pomocy dla państw walczących z III Rzeszą - PRAWDA.. Potem zaczęło grzmieć raz po raz i zaczęły się pojawiać błyskawice.. Jeden z filozofów uważał, że człowiek jest trzciną myślącą.Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Następnie wykonaj polecenia.. Zadanie 4. b. Uzasadnij pisownię z rz, ż, ch, h w znalezionych wyrazach.. Ćwiczenia.Przyjrzyj się ilustracji P.s. 73, przeczytaj wyrazy, a z sylab w ćwiczeniu 2 utwórz wyrazy i zapisz je w zeszycie.. Zamień jedną z liter na h lub H (Podręcznik s.34, zad.2,3) Zapisz je w zeszycie.. Zadanie 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt