Uzupełnij pytania oraz krótkie odpowiedzi użyj podanych słów

Pobierz

Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z .Krótkie odpowiedzi - uzupełnij.. There are lots of animals near _____ Jake can….Uzupełnij pytania używając wyrazów z nawiasów oraz odpowiedniej formy czasownika have got.Dopisz krótkie odpowiedzi.. How much money does Paul make a year?uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi angielski klasa 5.pdf (21 KB) Pobierz.. Czasownik "have got" - wpisz przeczenie.Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi Are you the new boy?. Uzupełnij zdania - daily routine.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Zad 2.. Czasownik "have got" - wybierz poprawną odpowiedź.. Question from @Nati0003 - Gimnazjum - Język angielskiUłóż osiem pytań.Użyj podanych wyrazów i wyrażeń.. Yes,____.. Question from @MaksorXD - Szkoła podstawowa - Język angielskiZadaniem uczniów będzie uzupełnienie opisu właściwymi słówkami.. - zadanie 3: Popatrz na program telewizyjny, a następnie uzupełnij pytania i odpowiedzi.. Czasownik "have got" - uzupełnij zdania.. Jeśli to możliwe, umieść też kartkę z hasłem wyzwania.. Napisz pytania, używając podanych słów oraz krótkie odpowiedzi.Podanych wyrazów ułóż pytania w czasie past simple oraz dopisz krótkie odpowiedzi.. #zostajęwdomuiczytam Zrób sobie zdjęcie, na którym czytasz książkę.. Napisz w zeszycie pytania i krótki odpowiedzi twierdzące i przeczące..

Szukaj.Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi.

Czasownik "have got" - napisz pytania.. tak lub nie.Samo yes lub no nie jest elegancka odpowiedzia na pytanie ogolne.. Użyj słów z ramek.N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. podanych odpowiedzi.. Wykonaj zadanie 2 str. 155 w zeszycie (krótko).. W ramce jest o jedno słowo za dużo.. Odpowiedz.. 5 Ułóż po trzy zdania twierdzące, przeczące i pytające, używając be going to i wyrazów4.. Opisz przedmioty według wzoru.. (2-3 zdania) 3 .Uzupełnij zdania używając czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous 2013-03-26 20:52:29 Uzupełnij zdania, używając czasu past simple .. Użyj wyrazów podanych w nawiasach.. Wykonaj zadania interaktywne, aby utrwalić pytania: questions .1. nieśmiały 2. zabawny 3. mądry 4. przyjazny 1 Przetłumacz na język angielski.. Yes,____ To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćNapisz pytania, używając podanych słów oraz krótkie odpowiedzi.WSKA ZÓW KA Napisz w zeszycie wszystkie znane Ci słowa pytające zaczynające się na wh-.. He She We It TheyI 2 Uzupełnij tekst, używając wyrazów z ramki.. 1 dwa razy, raz cicho, raz głośno.4 Uzupełnij tekst słowami z˝nawiasów w˝czasach Present Simple lub Present .Uzupełnij pytania oraz odpowiedzi.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację..

Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi formami do, does, don't i doesn't.

Odpowiedz przez Guest.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi w czasie past simple.. Wofür gibt sie v - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiUzupełniają zdania 1.Najdłuższym dniem w roku jest… 2.Najkrótszy dzień w roku przypada… 3.Dzień i noc trwają tyle samo godzin…i… 4.Linię pozornego styku nieba z ziemią nazywamy… ….UZUPEŁNIJ PYTANIA I ODPOWIEDZI .UŻYJ PODANYCH CZASOWNIKÓW.. Uzupelnij pytania oraz krotkie (.). - Zadanie 5: Evolution plus 6 - strona .. Zad 2 str 56 cwiczenia Napisz zdania uzywajac podanych wskazowekKarta pracy na poziomie klasy 3 i 4 szkoly.oraz dopisz krótkie odpowiedzi.. 3 Zapoznaj się z informacjami z tabeli.. 2 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, aby powstały zdania oraz dopisz do nich krótkie odpowiedzi.. Jeśli grupa jest słabsza może skorzystać ze wzoru, jeśli pracujemy z grupą bardziej zaawansowaną, prosimy o samodzielne przygotowanie opisu na podstawie pytań.. Zdania oznajmująceUżywając każdej z podanych licz co najmniej raz zapisz liczbę jak największą oraz jak najmniejszą a) I,V,X,L B)I,V,X,L,C Uzupełnij tabelę używając podanych niżej określeń: liście czepne, liście pułapki, zmniejszają powierzchnię parowania, gromadzą substancje pokarmowe.1 Uzupełnij pytania, używając be going to, czasowników z ramki oraz podmiotów podanych w nawiasach..

I I get up?…Ułóż pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów .

Zła odpowiedź?. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując przeciwieństwa podanych przymiotników (1-8).. 4 str 91 z podręcznika.. - zadanie 2: Uzupełnij poniższe wyrażenia według podanego wzoru.. Oceń odpowiedź .. Czasownik "have got" - wpisz "have got" albo "has got".. odpowiedz krótko na pytania 1-3.. Użyj podanych wyrazów.Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. 2014-12-20 18:18:54Z podanych wyrazów ułóż pytania i napisz krótkie odpowiedzi 1.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Napisz pełne zdania w zeszycie.. 3 Uzupełnij zdania, używając be going to i wyrazów podanych w nawiasach.. 2012-12-11 18:04:09 Uzupełnij puste miejsca, używając podanych czasowników w czasie Past Simple .. 1.opisz polityke kazimierza wielkiego.. 4 Wskaż błędy w zdaniach, a następnie napisz zdania w poprawnej formie.. 1.ułóż pytania z podanych wyrazów.uzupełnij krótkie odpowiedzi - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Wykonaj zad 3 str 91 z podręcznika.. 1. wysportowany 2. nieśmiały 3. zabawny 4. mądry 2 Ułóż pytania z wyrazów podanych w nawiasach, a następnie uzupełnij odpowiedzi.. Wykonaj ustnie zadanie1 ze strony 155 podręcznika..

Uzupełnij pytania w Present Simple.

Pytania szczegółowe Where is your bag?. (2 zdania) 2.opisz bitwe pod legicą.. Wykonaj zad.. \ Czytaj poszczególne zaimki z lewej kolumny i pomyśl oco najmniej trzech przykładach odpowiedzi.. Zad.9- przeczytaj tekst " My hometown"i na podstawie zawartych tam informacji zdecyduj czy zdania w zad.10- są true czy false.Wykonaj zadania: - zadanie 1: Dopasuj zegary a-h do wyrażeń 1-8.. Odpowiedz krótko na pytanie 1, 2 i 5 ze strony 153.. Odpowiedz krótko, używając podanych wyrazów oraz wyróżnionych przymiotników w stopniu najwyższym.. 5.Zad.5- Uzupełnij pytania używając was lub were, a następnie połącz te pytania z odpowiedziami a-f. Zad.8- uzupełnij dialog, użyj słów podanych w ramce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt