Przeczytaj tekst zakreśl poprawne uzupełnienie zdań a b lub c

Pobierz

Zakreśl literę A, B, C lub D. Zakreśl literę: A, B albo C.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. 4.Zadanie 10.. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. 8. egg in the fridge .Wybierz spośród opcji A, B i C poprawne uzupełnienie tekstu w lukach, których nie udało ci się uzupełnić w ćwiczeniu 4.. Zakreśl literę: A, B albo C.. A which B that C what Wybór wielokrotny - uzupełnianie luk w tekście 5 Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.-11.3.. ), zakreślając możliwości A, B lub C. Zakreśl odpowiedź A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A,B lub C.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Zakreśl literę A, B albo C. Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 1.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę: A, B albo C 1 Zobacz odpowiedź .. 1 Przeczytaj teksty o interesujących zwierzętach domowych.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Przeczytaj zdania, a następnie zakreśl poprawne uzupełnienie zdań A,B lub C..

Przeczytaj zdania, a następnie zakreśl poprawne uzupełnienie zdań A,B lub C.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 Zakreśl literę A,B lub C. Zakreśl literę: A, B lub C. Question from @Ziomalka102006 - Gimnazjum - Język angielskiPrzeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11 .B.. 5 Przeczytaj tekst.. - 9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9.1.-9.5.Zakreśl literę A, B lub C. Inez liebt Schokolade.. !Correct answers: 3 question: 1 Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij zdania 11.1-11.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3. believe B. believes C .Przeczytaj tekst.. Dopasuj rysunki do opisów Daję naj zadanie w zalaczniku .. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.. Wybierz poprawne uzupełniania luk 10.1-10.4.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.. Wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a b lub c. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Zadanie 11.. Z podanych odpowiedzi do zdań 1-5 wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. O nasOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wybierz zgodne z nim uzupełnienie zdania (11.1.-11.4.. Proszę na dziś!. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. A. made, B. did make, C. were making 4.Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Zakreśl literę A,B lub C. But I .1 Przeczytaj tekst.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę: A, B albo C. If so,Przeczytaj poniższy tekst.Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).Zakreśl litere A,B lub C to zadanie 2 Exam spot j.angielski Klasa 5 Evolution Plus Jeszcze Lou's question Zadanie : 2,3,4 i jeszcze 5 jak można na dodadkową ocenę ;)) wynagradzam naj plis do 21:00.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).. Przeczytaj zdania, a następnie zakreśl poprawne uzupełnienie zdań A,B lub C.. Zadanie 11.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt