Plan pracy zajęć rozwijających klasa 2

Pobierz

Cele pracy z uczniem zdolnymKwestionariusz rozmowy z wychowawcą, nauczycielem (załącznik 2) Oczekiwane efekty: Uczeń będzie częściej inicjował kontakt z rówieśnikami w sposób akceptowany społecznie.. 5) Moje słabe strony.. Dział: Szkoła podstawowa - kl. I-III.. Plan pracy zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów kl. II "Zabawy z matematyką"1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Ustalenie cech wspólnych i indywidualnych.. Cele ogólne: rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości, ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom, umiejętność uważnego słuchania, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,Język angielski, Plany pracy Plan pracy zajęć rozwijających z języka angielskiego dla klasy IV.. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów.. Cel główny: integracja grupy.. Klasy 1-6.. Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły.. 6) Moja wymarzona rodzina.. Cele operacyjne: uczniowie dokonują autoprezentacji, nawiązują kontakt między sobą, przedstawiają scenki do czytanego tekstu.. Temat zajęć 2: Moje ulubione książki z dzieciństwa - czytanie wybranych .. 5. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne.. Klasa 3a; Klasa 3b; Klasy 4.. Porządkowanie sali i swojego miejsca pracy - rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca pracy..

Temat zajęć 1: Zajęcia integracyjne.

Kształtowanie postaw społeczno .Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne .. 4) Moje mocne strony.. Opiera się on na wyzwalaniu w uczniach kreatywnego i twórczego myślenia oraz kierowania działalnością uczniów tak, aby samodzielnie dochodzili do rozwiązywania problemów.Program zajęć rozwijających zainteresowania "Z matematyką za pan brat" realizowany 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II.Plan pracy na rok szkolny 2014/2015.. 2 Wstęp Informatyka jest młodą i bardzo szybko rozwijającą się dyscypliną naukową.. 3) Poznaj mnie.. Ogólna charakterystyka programu i jego główne założeniaPlan lekcji; Tygodniowe menu; Zajęcia dodatkowe; Świetlica; Biblioteka Szkolna; Wykaz podręczników; Doradztwo zawodowe; Bezpieczna praca przy komputerze; Dokumenty szkoły; Dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022; OpłatyzajĘcia rozwijajĄce komunikowanie siĘ dla uczniÓw z niepeŁnosprawnoŚciĄ intelektualnĄ w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniÓw z niepeŁnosprawnoŚciami sprzĘŻonymi w szkoŁe specjalnej przysposabiajĄcej do pracy przy specjalnym oŚrodku szkolno - wychowawczym w kamieniu pomorskimRozwijanie umiejętności uczenia się W tym dziale znajdziesz karty pracy na zajęcia indywidualne i grupowe..

Wskazywanie na wartości twórczej pracy.

Mam tu na myśli zajęcia pt. ,,Ćwiczymy nasza uwagę i spostrzegawczość- dostrzeganie i definiowanie problemu, ,,Kreatywniaki- Wełniaki- czyli co za ,,klaczki nam w Glowie siedzą a także zajęcia pt. ,,Kreatywne pisanie.§ 2.. Klasa 2 b; Klasa 2a; Klasy 3.. 7) Drzewo mojej rodziny.. Klasa 5a; Klasa 5b; Klasa 5c; Klasy 6 .Plan zajęć rozwijających umiejętności uczenia się klas I-III w roku szkolnym 2020-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klas 1-3 są przewidziane na 35 godzin lekcyjnych.1 Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych Zajęcia rozwijające z informatyki Szkoła dla każdego prowadzący: Mariusz Jaworowski.. Bez niej trudno jest dzisiaj wyobrazid sobie funkcjonowanie wielu dziedzin życia, naukę, pracę i rozrywkę.. Klasa 1 c; Klasa 1a; Klasy 1 ogólnodostępne; Klasy 2..

Klasa 4a; Klasa 4b; klasa 4c; klasa 4d; Klasy 5.

Uczeń będzie lepiej panował nad swoim zachowaniem w sytuacjach trudnych.Klasa V B - grupa o profilu gimnastyczno-tanecznym; Klasa V D - o profilu pływackim 2019/2020; Klasa VII D - klasa pływacka; Klasy 1.. Ramowy plan nauczania określa: 1) tygodniowy, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację: .. (lub niektórych wybranych z tych) kompetencji jest celem zajęć rozwijających .. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz.. Edukacja » Szkoła podstawowa - kl. I-III.. Uczeń będzie spędzał przerwę z kolegami z klasy, prowadził rozmowy.. 3 2 Od teatru greckiego do współczesnego.. PLAN PRACY KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 4B SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWAŁA: MONIKA JAKUBCZYK Rok szkolny: 2018/2019 SPIS TREŚCI I.. Ważne jest aby młody człowiek, przed którym są dalsze .Plan zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne klas I-II w roku szkolnym 2020-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klas 1-2 są przewidziane na 35 godzin lekcyjnych.IV.2.. A.BEBA " TAŃCZYMY, ŚPIEWAMY, TALENTY ROZWIJAMY" czwartek 11.40-12.25 s.4 N.B..

Wzbudzanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne-Hanna Derewlana, .. a także dzięki nowej formie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- .. i dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży danej klasy/grupy, plan wychowawczy powinienProgram zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Program pedagoga Szkoły Podstawowej nr 58 w PoznaniuPlan zajęć Koła Polonistycznego Lp.. 1d I.BŁOCH "MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI" czwartek 13.50-14.50 s.27 6c "ROZWIJAMY PASJE" piątek 7.10-7.55 s.27 6b S. BILONdłuższego czasu pracy, podczas procesu twórczego, przy niektórych tematach zajęć.. wierszy Tuwima i .Program zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w klasach I -III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu "W przyszłość bez barier" PO KL.09.01.02-14-071/13CYKL ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ .. pracy zauważam, że dzieci te mają ogromną potrzebę i chęć tworzenia oraz odnoszenia .. o uczniach danej klasy, z wychowawcą i wychowankami z Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy wspólnie z uczniami ZPSW w Głogowie będą brać udział w wybranych .Program winien być realizowany w trakcie zajęć zintegrowanych oraz dodatkowo jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy tematycznej.. Przesłano: 2020-01-10.. Przedstawienie się.. WSTĘP 1.. Nauczyciel prowadzący daną grupę, opracowuje swój plan pracy w oparciu o program.. Omówienie .Plan zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla klasy V w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim I TEMATYKA ZAJĘĆ: 1) Nasza grupa.. Autoportret: określenie własnych zainteresowań i oczekiwać w stosunku do zajęć Koła.. 8) Pajęczyna uczuć.Realizacja zajęć rozwijających kreatywność Zajęciarealizowane byływ obszarach tematycznych, takich jak: plastyka muzyka technika rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego.Działania w trakcie zajęć rozwijających kreatywność były skierowane na: 1.. Stymulowanie elementarnych dyspozycji twórczych.. Rozwijanie twórczej ekspresji.. Kształtowanie wyobraźni i fantazji dzieci.. Ruda Śląska.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.Program zajęć rozwijających dla klasy Ie rok szkolny 2020/2021 Nauczyciel prowadzący Barbara Kosowska Program został przygotowany w oparciu o podstawę programową dla pierwszego etapu edukacyjnego i "Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej"- Jadwiga Hanisz.Program zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów klas II i III szkoły podstawowej Program ten adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.. Wychowawca Uczniowie Rodzice III.. następna publikacja » Bogusława Armatys.. 2) To jestem ja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt