Charakterystyka chorób cywilizacyjnych

Pobierz

Istnieją dwie grupy czynników wywołujących choroby cywilizacyjne: pośrednie oraz bezpośrednie.Choroby cywilizacyjne.. 30 listopada 2012 7 Osteoporoza - choroba kości.. Pośrednie to między innymi: postępujące uprzemysłowienie, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, hałas, promieniowanie jonizujące.. 22 stycznia 2013 8 .7 Paulina Lipa1, Marta Palusińska-Szysz1 Rozwój cywilizacji a infekcje wywołane przez bakterie Legionella 1.. Wstęp Współczesne technologie przemysłowe, które pojawiły się wraz z rozwojem cywi-lizacji stworzyły sprzyjające warunki do rozwoju oraz rozpowszechniania się mikro-Charakterystyka najważniejszych chorób cywilizacyjnych Nadciśnienie tętnicze · Choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi - za nadciśnienie uznano wartości przekraczające 140 dla ciśnienia skurczowego lub 90 dla ciśnienia rozkurczowego.T.. Bardzo poważną chorobą, dotykającą młode kobiety i dziewczęta jest anoreksja (Anorexia nervosa), czyli jadłowstręt psychiczny.Jest to prezentacja dotycząca chorób spowodowanych rozwojem cywilizacji.. 23 grudnia 2012 4 Niebezpieczne nadciśnienie tętnicze.. Znajdzie się w niej opis najczęstszych chorób cywilizacyjnych, ich objawy oraz skutki.Pojęcie chorób cywilizacyjnych, nazywanych też chorobami XXI wieku, służy określeniu szerzących się w skali globalnej powszechnie znanych chorób, których rozprzestrzenianie się związane jest z rozwojem cywilizacji..

W dużej mierze ludzie nie mogą się przed nimi uchronić.Charakterystyka chorób cywilizacyjnych.

Najczęściej w dużych aglomeracjach miejskich.. choroby układu krążenia: choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, choroba nadciśnieniowa, udar mózgu, zwężenie tętnic, tętniaki, miażdżyca.To choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych.. Nowotwory, cukrzyca, choroby serca, jelita grubego, nadciśnienie, miażdżyca stanowią główną przyczynę zgonów.. Negatywne emocje destrukcyjnie oddziałują nie tylko na psychikę, prowadząc często do schorzeń psychicznych, ale też powodują zaburzenia somatyczne.5 chorób cywilizacyjnych, które zagrażają twojemu dziecku Dzieciństwo to wyjątkowy okres rozwojowu w życiu każdego człowieka - to wtedy kształtują się organy, tkanki, układy.. Korzystne zmiany ekonomiczne, gospodarcze i przemysłowe są dobre dla ogółu, ale dla jednostki rozwój ten niesie wiele szkód.Choroby cywilizacyjne to globalnie i powszechnie występujące choroby przewlekłe, których przyczyną rozwoju oraz rozprzestrzenienia jest postęp współczesnej cywilizacji.Streszczenie— Autorzy przedstawili ogólną charakterystykę chorób cywilizacyjnych nazywanych też chorobami XXI wieku.. Jest tak ponieważ w miastach pracuje się przeważnie w trybie siedzącym, je się szybko i niezdrowo.Choroby cywilizacyjne XXI wieku to przyczyna 80% wszystkich zgonów..

Przyczyny chorób cywilizacyjnych można podzielić na pośrednie i bezpośrednie.

2 s. 129 Choroby cywilizacyjne charakterystyka chorób cywilizacyjnych (choroby somatyczne i problemy zdrowia psychicznego), stres i sposoby walki z nim, depresja, anoreksja, uzależnienia.Charakterystyka chorób cywilizacyjnych związanych ze złym odżywianiem się: Choroby związane z odżywianiem rozwijają się przewlekle i podstępnie.występujących chorób cywilizacyjnych i możliwości działań prewencyjnych Umiejętności Umiejętność wykrywania chorób cywilizacyjnych w oparciu o metody laboratoryjne oraz umiejętność wdrożenia społecznych metod/sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym Kompetencji społecznychCharakterystyka współczesnych zagrożeń człowieka .. Wszystko to sprawia, że coraz częściej nękają nas choroby cywilizacyjne jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, nowotwory, choroby jelit, narządów ruchu, miażdżyca i nadciśnienie oraz wiele innych mniej lub bardziej groźnych chorób.. Do przykładów chorób cywilizacyjnych zalicza się: choroby układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, miażdżycę i zawał serca, otyłość, cukrzycę, nowotwory, choroby układu oddechowego,Choroby cywilizacyjne..

... miażdżyca i nadciśnienie oraz ...Większość chorób cywilizacyjnych jest wynikiem złego odżywiania.

28 lutego 2013 6 Czy otyłość jest chorobą cywilizacyjną?. Są one zarazem główną przyczyną zgonów i kalectwa.. Zwró- cili uwagę na ryzyko zaburzeń zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i duchowego oraz zdrowia społecznego.. choroby umysłowe: zaburzenia lękowe, depresja, otępienie, anoreksja, alkoholizm, narkomania.. Są to głównie: nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroba wieńcowa i .zaburzenia psychiczne: anoreksja, depresja, alkoholizm, narkomania, bulimia .. alergie.Choroby cywilizacyjne występują przeważnie w krajach o wysokim procencie zurbanizowania oraz w tych krajach, które nie stosują profilaktyki przed tymi chorobami.. 22 stycznia 2013 Choroby cywilizacyjne Cukrzyca Charakterystyka cukrzycy Krystian 16 listopada 2012 .Niezwykle istotnym elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych jest troska o komfort psychiczny - unikanie stresu, przeznaczanie odpowiedniej ilości czasu na wypoczynek, dbanie o pozytywne relacje interpersonalne.. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies dowiedz się więcej.. Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu)..

Zakłócone procesy zachodzące w młodym organizmie mogą być nieodwracalne w skutkach.Charakterystyka chorób cywilizacyjnych.

Nie istnieje ich ścisły podział i nie można jednoznacznie .Wyróżnia się dwie przyczyny chorób cywilizacyjnych: Bezpośrednie — brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, zła dieta (monotonna, źle zbilansowana: bogata w energię, cukry, tłuszcze zwierzęce, sól, produkty wysoko przetworzone), nadużywanie alkoholu i kawy, palenie papierosów, a także brak odpoczynku, permanentny stres, wszechobecna kultura masowa, postęp technologiczny.Choroby cywilizacyjne - przyczyny.. 15 grudnia 2012 11 Charakterystyka depresji.. 23 grudnia 2012 10 Miażdżyca - problem społeczny.. Podkreślili rolę działań promujących zdrowie, wobec istniejących zagrożeń środowiskowych.Obecnie do chorób cywilizacyjnych zalicza się: • cukrzycę, • nowotwory, • otyłość, • choroby sercowo-naczyniowe, w tym zawały serca, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, stabilna choroba wieńcowa, • choroby układu oddechowego, w tym przewlekła obturacyjna choroba płuc, • osteoporoza, • alergie,W obecnych czasach, najczęstszymi chorobami cywilizacyjnymi są choroby związane z układem krwionośnym.. Również początkowo objawy nie występują aczkolwiek niektórzy odczuwają bóle głowy (w szczególności w okolicy potylicy), szybsze męczenie się, potliwość, kołatanie serca.Choroby cywilizacyjne, jak sama nazwa wskazuje, mają swoje podłoże w procesach cywilizacyjnych, których skutki wpływają bezpośrednio bądź pośrednio na życie społeczeństw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt