Uzupełnij zdania używając wyrazów podanych w nawiasach oraz

Pobierz

na zdjęciu zdania, zadanie 3 …Napisz w zeszycie opowiadanie…włącz do tego zdania z ramek.. 2.przekształć .Przeczytaj tekst.. (angielski) !. 2011-09-14 15:42:33Do podanych zdań pojedynczych dopisz logicznie z nimi związane zdania składowe, tak by powstały wypowiedzenia złożone.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2010-10-03 15:00:27 Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów .. The water is very dirty.6Uzupełnij zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach oraz should lub shouldnt.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .. 5 Ułóż po trzy zdania twierdzące, przeczące i pytające, używając be going to i wyrazów w ramkach.. a) It was very rude they didn't thank you.3 Uzupełnij zdania, używając be going to i wyrazów podanych w nawiasach.. Uzupełnij zdania przysłówkami w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. 2010-12-05 14:27:48; Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach: 2011-09-19 15:57:36; Napisz i uzupełnij zdania.. w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane .. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij zdania 13.1.-13.3..

Uzupełnij zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach oraz should lub shouldn't.

Korzystając z maksymalnych wartościowości pierwiastków podanych w nawiasach .. Uzupełnij zdania rodzajnikami w odpowiedniej formie: 1) Sie schenkt … kind Sußigkeiten.. 2011-03-12 18:44:32; Wyjaśnij znaczenie wyrazów i odpowiedz na pytania w nawiasach 2012-04-24 19:10:44 The water is very dirty.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzpełnij zdania, używając wyrażeń podanych w nawiasach oraz could, couldn't, had to lub didn't have to.Uzupełnij zdania ,używając wyrażeń podanych w nawiasach oraz could , couldn't ,had to lub didn't have to1.Miriam is a great swimmer.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. actor - aktor/aktorka Austria - Austria buy - kupować car - samochód cinema - kino early - wcześnie7 Na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń napisz zdania w czasie Present Continuous.. 2009-04-20 15:19:49 Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym .. Uzupełnij zdania, używając przymiotników w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i. gramatycznie poprawne..

Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.

(ramka) : in, table, kitchen, mirror, between .Napisz zdania, używając przymiotników w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.1.. Używając wyrazów w nawiasach przekształć/ dokończ zdania, aby ich znaczenie pozostało takie samo.. wyrazy podane; cudowny czekający najwyższy niecierpliwy połyskujący przykute rozłożony szklany…Ułóż z podanych wyrazów zdania w czasach past simple , past continous , present simple , present continous.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uzupełnij zdania używając przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym: a) That's .. (crative) idea so far.. 2) Er .Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. 2011-10-19 19:20:37Angielski.. 2010-10-03 15:00:27; zdania,użając can, can't lub odpowiedniej formy have to.. Z góry dziękuję 2013-01-25 15:08:41; Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future .Zad 10 str.74 uzupełnij fragment odpowiednimi formami podanych wyrazów .Pod regałami stały….. The water is very dirty.Zadanie: 4 uzupełnij dialog użyj czasu present perfect,wyrazów w nawiasach oraz yet lub already f hi,sam have you bought a camera yet s no,i haven t but i Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Przeczytaj zdania..

Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.

14.Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasowników podanych w nawiasach.. Sprawdê, czy nie ma b∏´dów.. 4 p.75 Napisz dialog pomiędzy ratownikiem medycznym a Dan'em.. Ułóż z podanych wyrazów dwa pytania.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Uzupełnij zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach oraz should lub shouldn't.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. 4 Wskaż błędy w zdaniach, a następnie napisz zdania w poprawnej formie.. 3 Przepisz zdania do zeszytu, używając konstrukcji used to.We aren't going to Greece in July but in August.Przekształć zdania, używając wyrazów w nawiasach oraz too lub enough.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.. (cheap) 3.3 Uzupełnij zdania 1-4.. Nie zmieniaj kolejności wyrazów w nawiasach.Zdania twierdzące z konstrukcją be going to tworzymy według następującego wzoru: be going to + właściwy czasownik.5 Poniższe zdania uzupełnij odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach, używając.. wpisywanych .Uzupełnij zdania 1-4.. Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. podkreśl orzeczenia w powstałych zdaniach.. (buy anything)We _____6.He spoke .W poniższych zdaniach brakuje kilku wyrazów - w każdym zdaniu jednego Odgadnij je, a następnie z pierwszych liter odgadniętych wyrazów stwórz hasło..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt