Przeczytaj email i zaznacz właściwe wyrazy

Pobierz

Uwaga!. Zobacz odpowiedź.. Zakreśl literę A, B, C albo D. Zaznacz właściwe informacje, tak aby zdania były zgodne z treścią zaproszenia.. Komunikacja *Rozumienie tekstu pisanego 6.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Nie patrzcie na te moje zaznaczenia.. Zaznacz w nich ż. zzWybierz nazwy dwóch żywiołów.. Nina ma siedem lat.. Wybierz dwa ćwiczenia z niebieskich stron 124-127 i napisz w zeszycie!. notes n k Przeczytaj sylaby, połącz je w słowa i zaznacz w nich na niebiesko literę n, N.II.. Jutro mam z tego sprawdzian .. 8/95 - przeczytaj historyjkę obrazkową i wskaż właściwą formę.. 4.Przeczytaj tekst.. Jeżeli orzeczenie wymaga uzupełnienia bezokolicznikiem: warto, trzeba należy, można to jest orzeczenie czasownikowe czy złożone imienne?. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. 1. watch2.. Korzystaj z materiału z poprzednich lekcji!. ), tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Podkreśl nazwę rodzajową w podanych nazwach gatunków.Finish (na samym dole) E-mail my answers to my teacher Pojawią się pola do uzupełnienia, trzeba tam kolejno wstawić: 1.Imię i nazwisko 2. klasę - 6 a. przedmiot - English 4.. Zaloguj się, by dodać komentarz.Przeczytaj e-mail i zaznacz właściwe wyrazy.. JEDNO PYTANIE!. READING 2Wykreśl ze strażackiego węża wyrazy z ż. Uzupełnij zdanie wyrazem, który powstanie z pozostałych liter..

Przeczytaj e -mail i zaznacz właściwe wyrazy.

Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Spośród podanych wyrazów (A-F)wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. zzWykreślone z węża wyrazy zapisz w zeszycie.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki .. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.1.. Temat: Clanker the Robot - historyjka obrazkowa.. w niedzielę, 21 sierpnia.. 15.06 - 19.06.2020 r.wyjściowego.. zbieractwo, ogień, hodować, koczowniczy, myślistwo, ziemia Pierwsi ludzie w celu zdobycia pożywienia zajmowali się i .. Wykonaj zad.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Spośród wyrazów podanych w ramce wyrazów (A-F) wybierz właściwe uzu-pełnienia zadań (10.1.-10.3.. Przeczytaj tekst ponownie i zaznacz, czy zdania są prawdziwe ( ), czy fałszywe ( ).. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej z luki .. Wykonaj zad.. usłyszysz dwukrotnie.. Nie pomogły nawoływania.. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.A.. Oni to brat i siostra.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienie luk 1-3..

Przeczytaj zdania i napisz po śladzie właściwe wyrazy.

Nie patrzcie na te moje zaznaczenia.. Wytnij karty obrazkowe z zeszytu ćwiczeń ze strony 117 i pobaw się w opisywanie postaci z obrazków, podobnie jak w zadaniu 2 p.84 (np. She's got blond hair and a long nose.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy słowa, wliczając w to wyraz już podany.. • Poproś uczniów, żeby przyjrzeli się ilustracjom i w każdym zdaniu napisali po śladzie jeden wyraz, który ma dopełnić zdanie.. Ułóż z nimi zdania i zapisz w zeszycie.6 Przeczytaj tekst.. 're visiting Odpowiedź na zadanie z Brainy 6.. Wyrazy : A - information , B- question , c- solve , D-statement , E-thief , F .Przeczytaj zdania i połącz je z postaciami, które je wypowiadają.. W zdaniu złożonym występują co najmniej dwa/trzy orzeczenia.. na an no on ne en nu un ni in ny yn Połącz właściwe litery z lukami w wyrazach.. Spośród wyrazów podanych w ramce (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Przedstawienie odbędzie się: w poniedziałek, 21 listopada.. E-mail nauczyciela - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. Oczywiście Jacek pobiegł za psem.. OCENIANIE:1.Przeczytaj tekst.. 5/94 - przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je przysłówkami częstotliwości tak, aby były zgodne z prawdą.. Podkreśl właściwe odpowiedzi..

...13.!Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe informacje.

The customer gives it to the1 Przeczytaj zaproszenie.. Praca z podręcznikiem Alicja Kusiak 15.06.2020 język angielski Temat lekcji: Utrwalenie czasu present perfect., yet i already 1) Wybierz w zdaniach właściwe wyrazy yet/already -ćwiczenie 1 strona 93(podręcznik).. Gatunek to grupa organizmów o podobnej / różnej budowie i zbliżonych wymaganiach życiowych, które mogą się rozmnażać tylko bezpłciowo / płciowo, dając płodne potomstwo.. they are waiting to play .. in a school gym.Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe, a następnie odpowiednio je odmień.. Przedstawienie ma tytuł:Wybierz właściwe uzupełnienie każdego ze zdań.. Pies szarpnął smycz, a ta odpięła się od obroży.. )Przeczytaj tekst i pytania.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, wybierz właściwe uzupełnienie luk (1-5) z opcji a, b lub c, a następnie zakreśl (weź w kółko) poprawną odpowiedź w tabelce pod tekstem.. One mogą być złe.. Question from @Qliwka - Gimnazjum - Język niemieckiPrzeczytaj e-mail i wybierz właściwe wyraz / wyrażenie.. Zaproszenie na przedstawienie otrzymali: uczniowie klasy 2e. uczniowie klasy 2c. uczniowie klasy 2a.. Tam stoi Nela, która ma 5 lat.. To ten tekst (na wszelki wypadek ): KROK 5..

Die Arbeit ist nicht schwer.Przeczytaj e-mail i zaznacz właściwe wyrazy.

w piątek, 21 listopada.. Wypowiedzenie złożone współrzędnie to zdanie złożone, w którym wypowiedzenia składowe wzajemnie się uzupełniają i żadne z nich nie określa drugiego / jedno z wypowie - dzeń jest nadrzędne wobec pozostałych.Ćw.. Przeczytaj tekst na dole strony i wybierz właściwe uzupełnienie: a, B lub C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W pewnej chwili zza bloku Dawida, kolegi Jacka, wybiegł kot.. Rozwiązanie zadania 3 z książki Repetytorium Gimnazjalisty.. KROK 4.. Z tego powodu często się przemieszczali, czyli prowadzili tryb życia.Przeczytaj tekst spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupelnienie luk 1-3 .. Jacek wyszedł we wtorek po południu na wiosenny spacer ze swoim psem Koralem.. 3/94 - wybierz właściwe zakończenie zdania a lub b. Ćw.. 2013-01-06 12:38:11Podkreśl właściwe wyrazy tak, aby tekst dotyczący gatunku był prawdziwy.. Wpisz odpowiednie litery w miejsca oznaczone linią ciągłą.. Zeszyt ćwiczeńprzeczytaj poniższy tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt