Czynnik chłodniczy r410a karta charakterystyki

Pobierz

Jako zamiennik R13B1 może być stosowany w układach .KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 1 z 12 Edycja 02 Data wydania 05.02.2016 Data aktualizacji 03.09.2018 SEKCJA 1.. 1 573,00 zł z dostawą.. Jest syntetyczną mieszaniną czynników R32 i R125 (1:1), nazywaną inaczej freonem R410a.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja przedsi ębiorstwa Linde Gaz Polska Spółka z o.o., al.. Czynnik chłodniczy R410a jest niepalny, ODP wynosi 0, a wartość współczynnika ocieplenia globalnego GWP wynosi 2340, więc R410a nie jest prawdziwym czynnikiem przyjaznym dla środowiska.Czynnik chłodniczy R410A jest bliskoazeotropową mieszaniną czynników R32 (50%) i R125 (50%) w niewielkim stopniu rozpuszczającą się w olejach.. Zaleca się stosowanie olejów poliestrowych POE .. Data zakończenia 2021-03-10 - cena 848,70 złCo to są czynniki chłodnicze.. W niskich stężeniach działa odurzająco.Czynnik chłodniczy r410a, inaczej freon r410a, to syntetyczny środek należący do węglowodorów chloru.. Może być stosowany w niektórych sprężarkach odśrodkowych i aplikacjach niskotemperaturowych dzięki zbliżonej temperaturze wrzenia wszystkich składników.. Tym samym R410A ma zostać całkowicie wycofany do 2025 r. (rozp.. GPW Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego ( Global Warming Potential): 2088..

Czynnik chłodniczy R410a jest mieszaniną HFC.

Nowy.. 77,50 zł x 20 rat raty zero szczegóły w ofercie.. Każda nasza butla posiada aktualną homologację i jest w b.dobrym stanie technicznym jak i wizualnym.. Czynniki tego typu określa się mianem HFC.. Uwaga!Czynnik chłodniczy R410a do klimatyzatora: R410a jest czynnikiem chłodniczym HFC, który jest mieszaniną R32 i R125 w 50% i 50% ułamku masowym.. R-134a pojawił się na początku lat 90.. Może być też zamiennikiem wycofywanych z obrotu czynników R22, R404A i R507 (lub ich zamienników), ale jego zastosowanie wymaga wymiany oleju oraz wymiany / regulacji niektórych podzespołów w instalacji wg odpowiednich procedur.. R410a jest azeotropem (mieszaniną) dwóch innych czynników - r32 i r125 w proporcjach 1:1.. Przeprowadzić ocen ę ryzyka przed zastosowaniem.. Karta charakterystyki czynnika R410a informuje że jest to gaz bezwonny, duszący, mogący doprowadzić do śmieci.. dostępne warianty.Historia.. UWAGA: CENA R410A NIE ZAWIERA WARTOŚCI OPAKOWANIA!Czynnik chłodniczy R410a.. 1 550,00 zł.. Ponadto R32 może być stosowany jako zamiennik w niektórych przypadkach wykorzystujących R410a.Title: Dokumentacja przekierowanej drukarki pulpitu zdalnego Author: Joanna Created Date: 4/7/2017 10:05:57 AMMoved Permanently..

Na życzenie kupującego załączamy kartę charakterystyki.

Czynnik R410A.. XX w. jako zamiennik R-12, ze względu na jego szkodliwe działanie na warstwę ozonową.Przez ostatnie 10 lat zawartość 1,1,1,2-tetrafluoroetanu w atmosferze wyraźnie wzrosła, a w latach 2001-2004 podwoiła się.Charakteryzuje się pomijalnymi potencjałami zmniejszania warstwy ozonowej ODP oraz zakwaszającym deszcze (w wyższych .Z uwagi na wysokie ciśnienie pracy wymaga odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych.. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków.. Zastosowanie laboratoryjne.SKŁAD CHEMICZNY:50% R32 i 50% R125.. Ma postać gazową i jest skroplony pod ciśnieniem.. Uznawany za skuteczny czynnik chłodniczy do zastosowań niskotemperaturowych.. R134A to bardzo rozpowszechniony czynnik chłodniczy z grupy HFC stosowany zarówno w chłodnictwie średnio jak i wysokotemperaturowym.. Czynnikiem chłodniczym nazywamy związek chemiczny lub mieszaninę, która krą­żąc w zamkniętej instalacji chłodniczej, podlega cyklowi przemian termodynamicznych, tworzących obieg chłodniczy..

Zamiennik za czynnikCzynniki chłodnicze.

Stosowany jest do instalacji AC zaprojektowanych dla tego czynnika.. Dodatkowo podczas napełniania urządzeń można ograniczyć ilość użytego środka aż o 30% w porównaniu z wypieranym przez niego R410A, co sprawia, że jest zdecydowanie bardziej ekologiczny.Czynnik chłodniczy R410a jest mieszaniną HFC.. +48 12 643 93 00r-410a r-32/r-125 (50/50) r-410b r-32/r-125 (45/55) r-411a r-1270/r-22/r-152a (1.5/87,5/11) r-411b r-1270/r-22/r-152a (3/94/3) r-412a r-22/r-218/r-142b (70/5/25) r-413a r-134a/r-218/r-600a (88/9/3) r-414a r-22/r124/600a/142a (51/28,5/4/16,5) r-414b r22/124/600a/142b (50/39/1,5/9,5) r-417a r-125/r-134a/r-600 (46,6/50/3,4) r-419aKonkretnie chodzi mi o bezpieczeństwo użytkowników w przypadku wycieku czynnika R410a.. W przypadku uwolnienia gazu w pomieszczeniu, niezbędne są aparaty ucieczkowe.. Główne obszary zastosowań to domowe urządzenia chłodnicze, chłodnictwo handlowe i transportowe, systemy klimatyzacji dla domu i biura, chłodnictwo przemysłowe.Informacje o Czynnik Chłodniczy FREON R410a 10kg - w archiwum Allegro.. Może być stosowany w niektórych sprężarkach odśrodkowych i aplikacjach niskotemperaturowych dzięki zbliżonej temperaturze wrzenia wszystkich składników.. Freony charakteryzują się dużą trwałością, dlatego są w stanie przedostać się w niezmienionej formie do ozonosfery, przyczyniając się do powstawania tzw. dziury ozonowej..

zastosowanie Stosowa ć jako gaz chłodniczy.

do koszyka.. Wskaźnik GWP tego czynnika chłodzącego .przeprowadzi ć ocen ę ryzyka., Czynnik chłodniczy Zastosowanie odradzane Zastosowanie przez konsumentów.. Gaz skroplony pod ciśnieniem.. R-410a wykorzystywany jest jako chłodziwo w .Karta Charakterystyki Czynnik chłodniczy R 407F Karta Charakterystyki Czynnik chłodniczy R 407F Data utworzenia : Data aktualizacji : 07.09.2011 29.03.2013 Wersja : 2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa P281 P260 1.1.Czynnik przeznaczony do instalacji chłodniczych zaprojektowanych dla tego typu czynnika.. Czynnik R410a został opracowany z myślą o nowych zastosowaniach czynnika R22.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: R410a 1.2.Charakterystyka czynnika chłodniczego R410A Czynnik R-410a jest blisko azeotropową mieszaniną czynników R32 (50%) i R125 (50%).. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Wła ściwie zidentyfikowane : Przemysłowe i profesjonalne.. Ma zastosowanie w domowych i handlowych urządzeniach klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, np. klimatyzatorach typu split, chłodzonych powietrzem agregatach wody lodowej oraz w centralach wentylacyjnych bezpośredniego odparowania.. Nowy czynnik chłodniczy R134A w małych butlach po 12 kg, zawory opatrzone są oryginalną plombą, gwarantującą jakość i pochodzenie.. Uwaga!Parlament Europejski ustanowił, że ze względu na mniejszą szkodliwość dla środowiska czynnika R32, producenci pomp ciepła, a także układów chłodniczych mają zmienićczynnik R410A i R290 na R32.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez .Karta Charakterystyki Dokument sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r.) CZYNNIK CHŁODNICZY - R417A Data sporządzenia: 19-03-2016 Data aktualizacji: - Aktualizacja: 00 Strona 2 z 10Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla czynnika R32 jest prawie trzy razy niższy niż dla wypieranego przez niego R410A.. Stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50stC do 20stCOpis.. Ogólne wymagania stawiane czynnikom chłodniczym: Ujemna wartość temperatury wrzenia w warunkach otoczenia.CZYNNIK CHŁODNICZY R410A 10 KG..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt