Przeczytaj opisy 14 i dobierz do nich odpowiednie ogłoszenia o pracy ac

Pobierz

(0-4) Przeczytaj ogłoszenia 1-4.. Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.. Wpisz odpowiednie litery do tabeli.. 14) Wczoraj wróciliśmy z wakacji.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Zadanie 7. autor: Kolorowykwiatuszek16 3 dni temu (21:18) 1+½:⅓×6 ⅖×2½-1⅓×¾ (2⅚-1⅔)÷7+⅚ 1-3,5×2÷0,2 Przedmiot: Matematyka / Liceum.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. 1.Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. 11) Józek stał się mądrzejszy.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1-11).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Zadania ze słuchu, praca na tekstach, gramatyka.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. C Zadanie 7.. 9) Książki zostały oddane do księgarni.. Przeczytaj opisy 14 i dobierz do nich odpowiednie ogłoszenia o pracy ac lena studiert; Przeczytaj opisy 14 i dobierz do nich odpowiednie ogłoszenia o pracy ac lena studiert..

), a następnie dobierz do nich właściwe zdanie (a-E).

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań.Przeczytaj tekst, a następnie każdemu akapitowi (9.1 - 9.5) przyporządkuj właściwy nagłówek (A-F).. CKE - zestawy zadań powtórkowych (23-25 marca).. 13) Poeci chętnie recytują swoje wiersze.. Crodzaj: zadania i rozwiązania.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 10) Krysia została nauczycielką.. 7.2.5) Dzieci pobiegły do lasu.. 6) Pytania były napisane na tablicy.. 7) Marysia jest zdolna.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Zadanie 1.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Uwaga!. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. 10) Krysia została nauczycielką.. Question from @Jaga0203 - Szkoła podstawowa - Język niemieckiPrzeczytaj ogłoszenia 1-4 do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie a-e.jedno zdanie zostało podane dodatkowo.. Question from @Andrzejgra - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj powiedzenie o ogniu .Dobierz do nich objaśnienia.. Uwaga!. 12) Jola podarowała mi laurkę.. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij.Napisz zdania w funkcji poetyckiej ,metajęzykowej i fatycznej po 3 przykłady Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa.. Uwaga!. 11) Józek stał się mądrzejszy.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. RZECZOWNIKI(łagodny, naganna negatywny wielkoduszne stronniczy gwałtowny pozytywny sprawiedliwy wzorowa szlachetny małostkowe ohydny do tych .Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4..

Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie a-e.

Wir bitten umInstrukcja dla ucznia.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 10 zadań (w tym 1 ze słuchu i 1 wypracowanie).. 8) Wujek pracuje w kopalni.. Uwaga!. 9) Książki zostały oddane do księgarni.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).Przeczytaj ogłoszenia.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. (0-4) Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uwaga!. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. 1.być w krzyzowanym ogniu 2.dolewac oliwy do ognia 3.słowiańskich ogień 4.skoczy z kimś w ogień 5.pójść na pierwszy ogień 6.unikać jak ognia 7.upiec dwie pieczenie na jednym ogniu Trzęsacz to połączyć z tymi a) zostac wybranym do czegoś pierwszy b)być gotowym na .5) Dzieci pobiegły do lasu.. Przeczytaj poniższe teksty.. 6) Pytania były napisane na tablicy.. Uwaga!. 6 maja 2021 01:48 Teksty.. dobierz właściwą reakcję.. 14) Wczoraj wróciliśmy z wakacji.Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Napisz na karcie odpowiedzi numer ogłoszenia i odpowiednią literę, np. 0 a.. 0 rozwiązań.. Zakreśl literę A, albo .. 7) Marysia jest zdolna.. 13) Poeci chętnie recytują swoje wiersze.. Jeden nagłówek podany zostały dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu..

Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. Die Tickets kann man ab Montag, dem 28.Przeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. 8) Wujek pracuje w kopalni.. SEASON TICKETSPrzeczytaj ogłoszenia 7.1.-7.4.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Na tej stronie wpisz swój kod i numer PESEL oraz naklej naklejkę.. 0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnego tekstu.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 12) Jola podarowała mi laurkę.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt