Notatka ze spotkania z opiekunem stażu

Pobierz

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Plik NOTATKA ZE SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWEGO Z OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika magdusek • folder Język polski • Data dodania: 3 wrz 2010-Notatki z zebrań Rady Pedagogicznej Cały okres stażu Współpraca z opiekunem stażu - Omówienie procedury awansu zawodowego, - Ustalenie przebiegu stażu, treści zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych -Kontrakt o wzajemnej współpracyOpracowanie terminów z opiekunem stażu.. Kontrakt z opiekunem stażu.Plik NOTATKA ZE SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWEGO Z OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika Aga7675 • folder rozwój zawodowy • Data dodania: 13 wrz 2011Notatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego nauczyciela stażysty z opiekunem stażu Data spotkania: marzec 2008 Miejsce spotkania: Przedszkole IntegracyjnePlik NOTATKA ZE SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWEGO Z OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika jacenty30081976 • folder Awans • Data dodania: 26 gru 20122.. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczycielaZapoznanie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela i rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004 r. analiza i prawidłowa interpretacja przepisów spotkanie IX 2008 potwierdzenie 3..

Ostrołęka ... - Konsultacja z opiekunem stażu.

Podejmowane działania opiekun - stażysta.. - Samoocena stopnia realizacji zajęć.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażua) określenie zakresu obowiązków stażystyb) określenie zakresu obowiązków opiekuna stażuc) określenie zasad komunikowania się i współpracy- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego- konsultacjeIX 2009raz w miesiącu .. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy, zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, opracowałyśmy karty obserwacji zajęć.. Mirosława Iłowska.. Mońki.. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.Zadania opiekuna stażu.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.. Uczestnicy: Jakub Nowak - Przewodniczący Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży Sławomir Jarzęba - Sekretarz gminy IksowoDLA OPIEKUNA STAŻU Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu VERLAG .. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo .. ¿e kontakt nauczyciela-opiekuna z nauczycielem sta¿yst¹ bêdzie spotkaniem dwóch wzajemnie siê potrzebuj¹cych i mog¹cych sobie wspólnie .- Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem..

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Data: 28.01.2010 r. Miejsce: Dom Kultury w Iksowie, Siedziba Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży.. Poza tym staż odbywasz w szkole, w której będziesz mieć rozmowę, zatem sprawozdanie jest wystarczające, a notatki pomogą ci je napisać.. .Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego - czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela, obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.Nie ośmieszaj się podpisywaniem notatek z rozmowy, to praktyka pierwszych staż, kiedy teczki wożono samochodami - dosłownie.. - Ocena i analiza mocnych i słabych stron.. TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2008 r. 1 Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu 2 Zapoznanie się podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi nauczyciela i oświaty 3 Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela 4 Zapoznanie się dokumentacją szkoły i sposobem jej .Notatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego nauczyciela stażysty z opiekunem stażu Data spotkania: wrzesień 2007 Miejsce spotkania: Przedszkole IntegracyjneNotatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego nauczyciela stażysty z opiekunem stażu Data spotkania: grudzień 2007 Miejsce spotkania: Przedszkole IntegracyjneHarmonogram..

IX 2014 Potwierdzenie przez opiekuna stażu.

Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem niezwykle przydatnym.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Widziałem niedawno fotoksiążkę ze stażu.Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów.. - Konspekty / scenariusze konkretnych lekcji.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią BacewiczZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Projekt oceny dorobku zawodowego Spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, zdobytych doświadczeń, rozwiązywaniu trudności, itp. Dziennik spotkań.. Zakres obowiązków opiekuna stażu Opiekun stażu powinien: - Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. - Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.. Notatki, dziennik refleksyjnego praktyka itp. 2.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu..

Raz w miesiącu, w ciągu stażu.

Iwona Czarnecka.. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.. - Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.. - Prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.. Ze względu na zmianę miejsca pracy w trakcie trwania stażu, zmieniłam również opiekuna stażu.HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela mianowanego Okres stażu - od 01 września 201r do 31 maja 2014 r Nauczyciel stażysta - mgr .- nauczyciel kontraktowy Opiekun Stażu - mgr .. Miejsce odbywania stażu - GIMNAZJUM NR 2 im.. ks. P. Wawrzyniaka w Śremie TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2011 r 1 Spotkanie informacyjne .Notatka służbowa ze spotkania.. - Notatki, wnioski i uwagi do realizacji.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Kontrakt z opiekunem stażu Zasady współpracy z opiekunem stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt