Kto według ciebie ma rację w sporze kreon czy antygona rozprawka

Pobierz

W mojej pracy postaram się ująć wszystkie me refleksje dotyczące tego problemu.. W dramacie Sofoklesa zarówno Kreon jak i Antygona reprezentują niezaprzeczalne racje.Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., ?Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. są one dla niego rzeczą najważniejszą, a… Czytaj dalej →Kreon i Antygona są najbardziej tragicznymi postaciami dramatu Sofoklesa pt."Antygona".. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację kt rejkolwiek ze stron.. Antygona czy Kreon.. Question from @Ochen1 - Gimnazjum - PolskiKto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę, siostrę Eteoklesa i Polinejkesa z jej stryjem Kreonem, nowym władcą Teb.sciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?Antygona i prawo boskie.. Sofokles twórca Antygony w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Antygona czy Kreon?. Spór toczył się o pogrzebanie Polinejkesa,brata Antygony.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem.Kreon po śmierci bliskich mu osób stracił chęć do życia..

Kto miał rację - Kreon czy Antygona?

Ich racje są sprzeczne, dlatego prowadzą do tragicznego konfliktu.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Antygona uznaje wyższość praw boskich nad ludzkimi.. z góry dziękuje.Rozprawka: Antygona.. Czyn Antygony - pochowała brata wbrew zakazowi króla.. Antygona skazana była na śmierć, a Kreon poniósł najwyższą karę.Reasumując powyższe rozważania, odpowiedź na zadane w temacie pytanie nasuwa się sama.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie ?. Dla niej najważniejsze jest prawo naturalne i posłuszeństwo wobec bogów.Kreon, jest królem Teb.. Boskie prawo nakazuje pochować zmarłego, aby mógł przejść do.Kto miał racje Antygona czy Kreon - rozprawka na max ocene 3 :P. Włącz zaawansowany edytor.. Kreon i Antygona, główni bohaterowie tragedii Sofoklesa, reprezentują dwie sprzeczne postawy.. Dwoje głównych bohaterów ,, Antygony" staje .Kto ma rację - Antygona czy Kreon?. Kreon musiał wybierać .Antygona w imię prawa boskiego, ale także kierując się miłością i prawem jednostki do buntu, przeciwstawia się władcy uosabiającemu prawo ustanowione przez człowieka.. Sprzeciwia się osądzaniu zmarłych tak jak żywych..

Przykładem ...kto według Ciebie miał rację - Kreon czy Antygona?

Przygotuj się do dyskusji o czynie Antygony i decyzji Kreona.. Prawo boskie mówi, że każdego zmarłego należy pogrzebać, żeby nie budzić odrazy bogów i żeby jego dusza nie błąkała się po ziemi.. Zatem, kto ma racje?. Antygona popełniła samobójstwo, a Kreon stracił bliskich i chęć do życia.W tragedii antycznej ?Antygona?, Sofokles stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ważniejsze dla człowieka są prawa boskie, czy też prawa ludzkie.. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona".. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór, ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił, gdyż był on zdrajcą.. Ponieważ podobnie jak bohaterowie muszę dokonać wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami.. Jako pierwszym przykładem posłużę się prawami bożymi.sciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Kto miał rację, Antygona czy Kreon?Kreon czy Antygona - kto poniósł klęskę?. Mimo tego, postanowił wydać rozkaz pochowania Polineikesa.. 2010-10-14 15:48:57Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - rozprawka 2009-03-24 14:50:42 Która z postaci, Kreon czy Antygona jest bardziej nieszczęśliwa.. To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację..

2012-10-06 14:19:14 Komu przyznasz racje w sporze Kreon - Antygona ?

Rozprawka (3 argumenty) Błagam.. racja.W tragedii "Antygona" Sofoklesa, przedstawiono konflikt tragiczny, który obejmuje dwie postacie Antygonę i Kreona.Tragedia oparta jest na micie tebańskim, o rodzie Labdakidów.. Czy może Antygona-wrażliwa córka i siostrzenica królewska?. 2010-11-02 14:22:35 Jakimi wartościami kierowali się w swoim postępowaniu Kreon i Antygona ?. Po śmierci Edypa, pomiędzy jego synami wybucha konflikt o władze.. Kreon natomiast, dążąc do ukarania zdrajcy, jest przekonany o wyższości w tej sytuacji prawa ludzkiego.Kto miał rację?. "Antygona" Sofoklesa stawia nas przed trudnym rozstrzygnięciem pytania "Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?. Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. Czy Kreon ?. Proszę nie kopiować rozprawek z innych stron.. Uważam, że był sprawiedliwy, gdyż bohaterów ojczyzny chował z honorami,a zdrajców .Kto miał rację - Antygona , czy Kreon?. Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., "Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.Kto miał rację ?. W ,,Antygonie" polega on na wyborze pomiędzy prawami boskimi, a prawami ludzkimi.. Antygona czy Kreon Od dawna nurtował mnie problem: Kto ma rację?.

"Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon.

Polinejkes i Eteokles uzgadniają, że każdy z nich będzie rządził państwem przez rok.Moim zdaniem Kreon miał rację zakazujac pogrzebania zwłok zmarłych zdrajców.. Kr l Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.. zadanie dodane 19 października 2010 w Język polski przez użytkownika clashed (-520) [Szkoła podstawowa] antygona.. W życiu najważniejsze jest dobro bliźnich i każdy powinien postępować tak aby innym było z nami dobrze.Rozprawka- kto według Ciebie miał rację Kreon czy Antygona?. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. władca Teb, stojący na stanowisku, że dobro państwa jest najważniejsze, czy może Antygona, która uważa, że prawo zwyczajowe powinno być .Przydatność 65% Kto ma Racje Kreon czy Antygona.. Kreon- bezduszny władca?. Antygona, wybrała zgodnie ze swoim sumieniem prawo boskie i poniosła za to śmierć.. Przed dyskusją na lekcji!. 2009-10-08 18:09:33Plan rozprawki: Kto według Ciebie miał rację?. Tytułowa bohaterka kierowała się prawem boskim, a Kreon zasadą, że zdrajcę należy ukarać.. Antygona uważała, że Kreon nie miał prawa zakazywać pogrzebania jej brata.. Zarówno Antygona jak i Kreon są bohaterami tragicznymi.. Moim zdaniem wyciągając wnioski z tych argumentów, można już z łatwością stwierdzić, że w tym sporze nie ma wygranych.. Kreon ogłosił go zdrajcą kraju i nie pozwolił go pochować,zaś Antygona kochała swego brata i nie chcąc narazić się bogom,złamała zakaz władcy Teb.. W ,,Antygonie" Sofoklesa, jako w typowej tragedii greckiej występuje konflikt tragiczny, polega on na konieczności wyboru pomiędzy dwoma , tak samo ważnym racjami.. Uważam, że chciał chronić swój kraj dając ten zakaz.Chciał by w kraju panował porządek i ład, aby prawa były respektowane.. Uważa, że po śmierci podlega się wyłącznie wyrokom boskim, a człowiek nie ma prawa ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt