Plan pracy zespołu przedmiotów artystycznych

Pobierz

Analiza wniosków z roku szkolnego 2015/16 i wdrożenie ich do pracy w roku szkolnym 2016/17.. Opracowanie rocznego planu pracy zespołu z uwzględnieniem kompetencji kluczowych w tym wybranej do szczególnego monitorowania w roku szkolnym 2018/ 2019 kompetencji " Umiejętności uczenia się".. - analiza stopnia realizacji założonego planu; - sporządzenie sprawozdania z pracy zespołu.. Nazwa zespołu Lider Członkowie Zespół wychowawczy Dorota Ogórek - pedagog Wychowawcy klas Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych Lidia Wlazły Nauczyciele języka polskiego, historii, przedmiotów artystycznych Zespół nauczycieli wychowania fizycznegoPlan pracy L.p.. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 .. poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VII, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Szkoły Podstawowej im.. Kwiecień - maj.. Wybór przewodniczącego.. Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań.- zespołu przedmiotów humanistycznych, - zespołu nauczycieli wychowania fizycznego - zespołu nauczycieli języków obcych nowożytnych Przewodniczący poszczególnych zespołów do 15 września 2020r.. CELE I ZADANIA FORMY / MATODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY UWAGI 1.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Współpraca z Dyrekcją i .Członkowie Zespołu: Iwona Chojnowska Łukasz Mantyk Patrycja Bukowy Kamil Jarząbek Cele: 1..

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotów artystycznych.

2.Zagrożenia uczniów ocenami niedostatecznymi, wnioski do pracy.. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin Osoba odpowiedzialna 1.. 3Ramowy plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 2 SFERA ORGANIZACYJNA PRACY ZESPOŁU.. Zespół wychowawczy, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej + komisja wychowawcza 8. koniec sierpniaPLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWACZEGO KLAS III NA ROK SZKOLNY 2020/2021 .. kształcenia: wybór przedmiotów maturalnych W trakcie roku .. Zadanie Forma realizacji Termin 1.. Rok szkolny 2013/2014 Skład zespołu: Anna Dąbrowska- przewodnicząca, opiekun 314 Marek Kamiński Maciej Mazanka- opiekun LI Agnieszka Paja- wicedyrektor Laszek Radomski- opiekun P6 Marek Sitek3.. Moderatorzy: -joasia-, kallys, Antonina, Jethro_Tull : Strona 1 z 1 [ 6 posty(ów) ]Plan pracy zespołu przedmiotów artystycznych Sprawozdania Projekt Plan rozwoju zawodowego realizowany od 1 września 2020 roku do 31 maja 2023 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań.plan pracy zespołu 2.. Anita Duda - informatyka, zajęcia komputerowe, lider zespołu.. PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻYTNIE NA ROK SZKOLNY 2002/2003..

Zespół przedmiotów przyrodniczych 7.

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2015/2016 - zaplanowanie zadań zespołu do realizacji w roku szkolnym 2016/2017, - aktualizacja rozkładu materiału, - przypomnienie o konieczności .Planowanie zadań w ramach prac zespołu Komisji Przedmiotów Artystycznych na rok szkolny 2014/15 Zadania statutowe Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.. Napisanie planu pracy.. zespołu; 4.. Edukacja kulturalna Wstawa twórczości artystycznej uczniów szkolnego udział uczniów w spektaklach teatralnych1 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM MIASTECZKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. DYDAKTYKA CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA CELE OPERACYJNE: 1.. Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej ,,MRÓWKA'' Plan pracy świetlicy szkolnej- 2020/2021.. Prze strzeganie rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania .. Omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym.. przedmiotów, zespoły przedmiotowe i nauczania klas I-III, dyrektor, wicedyrektor, pedagog IX Cały rok Czerwiec Cały rok.. Plan pracy sekcji przedmiotów plastycznych PLAN PRACY SEKCJI PLASTYCZNEJ zawiera zadania ogólne i szczegółowe dotycz ące realizacji ZADA Ń PRAMOWYCH W/W SEKCJIStrona główna » Pomoc i problemy w pracy » Forum nauczycieli przedmiotów artystycznych..

Plan pracy biblioteki szkolnej.

Oto przykład takiego planu.. Plan pracy zespołu przedmiotów artystycznych i biblioteki RokW skład zespołu nauczycieli przedmiotów artystycznych w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą: Jolanta Drużyńska - muzyka.. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnili .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI SEKCJI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH WYDARZENIA ARTYSTYCZNE - SEMESTR 1 rok szkolny 2015/2016 1.. ZADANIA DO REALIZACJI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI ODPOWIE-DZIALNY UWAGI I.Planowanie pracy 1)Wybór zadań .PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI.. Wojciech Szymoniak - informatyka, zajęcia .Plan pracy SKO; Plan pracy koła LOP 2020/2021.. Luty.. M. Chojnowska B. Chwaszczewska styczeń czerwiec Plan pracy zespołu przedmiotów humanistycznych będzie modyfikowany w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego.Plan pracy Zespołu jest opracowywany na dany rok szkolny.. HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO.. 04.01.2017r.PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/17 Zebranie zespołu.. Opracowanie wniosków do dalszych działań.. Czerwiec Opracowano w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 1ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO .. artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas innych imprez szkolnych i środowiskowych..

Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

w roku szkolnym 2012/2013.. W skład zespołu przedmiotowego bloku humanistycznego działającego przyZespół przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka, technika) .. Przedkładanie, w wyznaczonym terminie, dyrektorowi szkoły podpisanego planu pracy zespołu (przewodniczący opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.Opracowanie Planu Pracy Zespołu Przedmiotowego na rok szkolny 201 8/19 .. Plan pracy zespołu artystycznego w roku szkolnym 2016/2017 Lp Zadania do realizacji Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1.. Sformułowanie wniosków do pracy na przyszły rok.Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotów artystycznych.. Podniesienie efektów kształcenia.. Zespół p. zawodowych 9.. Barbara Kowalczuk - technika, zajęcia techniczne.. Plan pracy zespołu nauczycieli do spraw artystycznych; PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI .Szkoła Podstawowa nr 3 w Kościanie.. •Zmiany zapisów wynikające ze zmian w prawie oświatowym, nowej podstawy programowej wKomentarze .. Zespół trenerów 10.Zespół p. artystycznych 11.Zespół ds. poprawy jakości kształcenia i analizy wyników 12.Zespół ds. programów nauczania i podręczników szkolnych 13.WDNPlan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów informatycznych.. Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) Zespół przedmiotów artystycznych.. Wybór nowego programu nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej i opracowanie nowych planów pracy dla klasy IV i VII 2.. Rok szkolny 2013/2014 Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów informatycznych.. Podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2016/2017 / zakończenie I i II semestru/ 1.. Podsumowanie pracy.. Podsumowanie pracy zespołu.. Magdalena Popławska - Włodkowska - plastyka.. Polski +-Logowaniezespół przedmiotów artystycznych Post autor: mstn » 2008-09-09, 16:02 poszukuję wskazówek i pomysłów do napisania planu pracy dla zespołu przedmiotów artystycznychzespołu czerwiec 15.. Nauczyciele brali udział w szkoleniach i zajęciach warsztatowych.. Wybór zadań, napisanie planu, ewaluacja.I.ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I.1 Zespoły nauczycielskie.. Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego w celu realizacji Rocznego Planu Pracy:Ogólny plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego.. NA ROK SZKOLNY 2012/2013.. Praca zespołu przebiegała zgodnie z przyjętym wcześniej planem realizacji.. Wspomaganie pracy uczniów o .. Wybór podręczników na następny rok szkolny.. 3.Modyfikacja planów pracy pod kątem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 17.10.2016r- 01.12.2016r.. Ustalenie planu rocznej pracy z uwzględnieniem metod i form realizacji przyjętych zadań.. Opracowanie i wdrożenie planu nadzoru pedagogicznego.. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt