Uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach skorzystaj ze słowniczka na stronie 9

Pobierz

Pozdrawiam i życzę miłej pracy!. Odpowiedz na pytania (pisemnie, w zeszycie)W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z zadania 11 (Chodzi o ten tekst nad 11 zad.).. Wpisać do zeszytu.. Jeśli nie wiesz jak skorzystaj z Klucza i przeczytaj kilka razy aby utrwalić struktury.. Wykonaj ćwiczenie 1 ze str.82; W ćwiczeniu 2 na str. 82 otocz pętlami litery poprawnych odpowiedzi.. Dlaczego masz katar?. - A teraz czas na zadania z zeszytu ćwiczeń - otwórzcie go na str. 45 - Wykonajcie zadania 1, 2, 3 (tłumaczenia do zad.. trzecim .. poleca 50% 2856 głosów.. Wykonaj pisemnie w zeszycie z.. 1 Przyjrzyj się zdjęciu i w zeszycie uzupełnij luki jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 5/89- nazwij sporty przedstawione na zdjęciach.2)Wypisz do zeszytu 6-9 nowych słówek lub zwrotów, przetłumacz je na jęz.. W tym celu odszukaj psy na obrazku ze strony 66, a potem uzupełnij zdania tak jak w przykładzie numer 1.. Skorzystaj ze słowniczka na stronie 81 lesson 6.1.1.. Zrób 3 lub 4 następne wybrane ( te, które potrafisz) ćwiczenia z rozdz.6 w zeszycie ćwiczeńKlasa 5a - język angielski.. 8 str.82; Przeczytaj wiersz "Gadki szmatki"- str.91; Wykonaj wybrane ćwiczenia 4-6 str.83Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadanie 19 i 20 na stronie 58-59.. Gdy chcemy opisać sposób wykonania czynności, to określenie wstawiamy na końcu zdania, np.: She can run fast..

Uzupełnij w zeszycie luki w zadaniach Skorzystaj ze słowniczka na stronie 9.

Posłuchajcie nagrania jeszcze raz (na TEAMS) i uzupełnijcie luki w zdaniach.. - zadanie 3: Wysłuchaj nagrania jeszcze raz, uzupełnij pytania brakującymi słówkami.. Środa 10.06.2020.. Uzupełnij zadania na stronie 67 w Zeszycie ćwiczeń.. Zanotuj w zeszycie nazwy wybranych lekarstw (podręcznik str. 101) Przeczytaj i zapamiętaj zasadę budowania zdań podrzędnie złożonych ze spójnikiem "weil"- ponieważ .Pomocy na już.. Podręcznik str. 69 Zad.. Filmy.. Proszę uzupełnić zadania na stronie 102 w Zeszycie ćwiczeń.. Proszę wykonać zadanie 7 ze strony 67 w podręczniku.. 3/88- połącz pytania i odpowiedzi z ramki PHRASE BOOK.. 3 Posłuchaj czterech wypowiedzi i w zeszycie dopasuj je do przestępstw A - D, o których jest mowa.. 3.Jeżeli napotkasz problem ze znalezieniem zawodu na daną literę, napisz tę nazwę z literą w środku lub na końcu i podkreśl ją.Następnie proszę posłuchać czterech wypowiedzi i dopasować je do przestępstw (A-D) w zad.. Poniżej przesyłam zeszyt ćwiczeń z języka rosyjskiego.. Question from @Basina89 - Szkoła podstawowa - Język angielski(na początku stoi słowko pytające What…?). Choroby i lekarstwa.. Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać)..

(w razie problemów, skorzystaj ze słowniczka na str.70) Zad.

Następnie czasownik wstaw w odpowiedniej formie gerund (-ing) lub infinitive (to).Zapoznaj się z materiałem wykorzystując również podręcznik (strona 169 - 173), a następnie wykonaj notatkę przepisując informacje z PODSUMOWANIA i SŁOWNICZKA zamieszczonego pod lekcją.. - zadanie 2: Wysłuchaj nagranie, a następnie dopasuj osoby mówiące 1-4 do obrazków a-d.. W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach z przymiotnikami utworzonymi od podanych słów.. Czasownik.. Książka to Repetytorium ośmoklasisty.. Question from @Martynawalczuk - Gimnazjum - Język angielskiNapisz w zeszycie notatkę na co się wymienia- podkreśl ważne informacje.. uzasadnij swój wybór.. Korzystając ze słowniczka na stronie 90 wypisz do zeszytu i przetłumacz słówka z ramki VOCABULARY na stronie 89.. KROK 9.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Treść.. Otwórz podręcznik na stronie 72.. Teraz proszę zapoznaj się z rodzajami wyjazdów wakacyjnych umieszczonymi w zadaniu nr 4.. Wykonaj ćw.. 6 - Korzystając ze słowniczka ze str. 67 (część English to go) spróbujcie wybrać poprawne odpowiedzi na pytania.. Zadanie 1 wykonaj ustnie.. Zad.1 Uzupełnij zdania z książki odpowiednim wyrazem.. Wykonaj zad.5 str.61.. 6,8,9 s. 240-241 oraz z.3, 4,5 s.242-243.. Zapoznaj się ze zwrotami z zadania nr 2 umieszczonymi w Speaking box..

W razie potrzeby skorzystaj ze słowniczka.

Cel lekcji: - potrafię rozmawiać o miejscach w mieście.. 5 proszę przeczytać informacje na temat rządu w USA i UK i uzupełnić luki wyrazami z ramki.. Uzupełnij zdania 2.1.. 1.Gramatyka.. Dzisiaj nie wysyłamy żadnego zadania na ocenę!. Z hasła i wyrazów w ramce ułóż zdanie i zapisz w zeszycie.. Wydarzenia i ich daty: wprowadzenie słownictwa.Przeczytaj teksty 1 i 2 ze strony 88.. Przypomnij sobie litery poznane na ostatniej lekcji.. 1, 2, 3 wykonaj ustnie.. polski korzystając ze słowniczka na końcu podręcznika UNIT 6 lub z translatora .. Wykonać ćw.7/73 (Uzupełnić luki wyrazami z ramki, np. 1-reception).- zadanie 1: Uzupełnij zdania słówkami z rameczki.. Części mowy.. Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych.Proszę uzupełnić zadania: Ex.1 i Ex.2 na stronie 101 w zeszycie ćwiczeń.. Chętni z. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. 3 są w słowniczku w podręczniku na str. 67).W zeszycie napisz odpowiedź na jedno wybrane pytanie.. Pozdrawiam i życzę miłej pracy.. KROK 8.. Przepisać do zeszytu słowa i zwroty z ramek w ćwiczeniach: 4/72, 7/73, 9/73, a następnie dopisać polskie znaczenia, korzystając ze słowniczka na stronie 81..

114 (SB) Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu z zadania 11.

Jutro widzimy się na wideolekcji o godz.10.45.. 2.Zad.3- korzystamy ze słów zamieszczonych w ramce Parts of the body, w celu uzupełnienia opisów oznaczonych cyframi 1-9 na obrazku na stronie 68. zad.4- skorzystajcie z edesk.pearson.pl w zakładce dla waszego podręcznika , Class CD3 nagrania 3.02.W zeszycie uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika gerund (-ing) lub infinitive (to).. Przeczytaj wykrzyknik ze strony 29, a następnie zapamiętaj!. (napisz jak ty myślisz ^_^) Odnieś się do wszystkich punktów.. W zadaniu 10 połącz początki zdań 1-7 z końcówkami a-g. 2/72 (Połączyć pytania z właściwymi odpowiedziami, np. 1-e).. W środę napiszesz Kartkówkę z zasad pisowni z ch i h. Utrwal poznane zasady.W zeszycie zaznacz, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F) uzasadnij swój wybór KROK 8 Wykonaj zad5 str61 Przeczytaj i posłuchaj cztery porady żywieniowe AD zamieszczone na dole strony Na podstawie informacji w nich zawartych uzupełnij w zeszycie luki w zdaniach w języku polskim KROK 9.2.Następnie, korzystając z notatek w zeszycie i " Słowniczka polekcyjnego" znajdującego się na końcu podręcznika, napisz po 3 nazwy zawodów ( mogą występować w r. m. i r. ż).. Wykonać ćw.. 03.06.2020 Temat: Ćwiczenia słownikowe i gramatyczne.. Zadanie 2.4 zrób samodzielnie w domu.Podręcznik str. 64.. 4 W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach, a następnie posłuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź odpowiedzi.. Zdania maja być krotkie i na temat.. Wykonaj w zeszycie polecenia 2.1, 2.2 i 2.3 z pracy domowej zamieszczone na końcu lekcji.. Użyj 50-70 słów.. Proszę zapisać do zeszytu temat i cel lekcji.. 4 Zapisz zdania w zeszycie.W zeszycie zaznacz, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).. uzasadnij, dlaczego jest dla ciebie wzorem.. Przerysuj do zeszytu tabelkę z zadania 9 i uzupełnij podanymi czasownikami.. Połącz zdania od 1 do 5 z odpowiedziami od a do e.. 8x=3000g .3 Przeczytaj pytania do nagrania w zeszycie ćwiczeń s 11, zad 1 Listening, następnie posłuchaj dwukrotnie nagrania i odpowiedz krótko na pytania 15 Rep_8kl_cz1_Workbook_Audio_T03mp3 4 Przeczytaj zdania do uzupełnienia w zad 2, następnie posłuchaj dwóch wypowiedzi i uzupełnij luki w zdaniach Rep_8kl_cz1_Workbook_Audio_T04mp3.Uzupełnij zadania na stronie 66 w Zeszycie ćwiczeń.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wypisz z tekstów i przetłumacz w zeszycie wyrazy których nie znasz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt