Lektury obowiązkowe na maturę 2022

Pobierz

Wykaz lektur obowiązkowym i uzupełniających na przestrzeni lat może ulegać zmianie.. Obowiązkowe i nieobowiązkowe Beata Bednarz/mjan 13 lutego 2019, 17:33Obowiązkowe lektury na maturę 2021.. Dzieci będą musiały odpowiadać na pytania nawiązujące do książek, które musiały przeczytać także w klasach 4-6.- matematyka na poziomie podstawowym - egzamin pisemny, - język obcy na poziomie podstawowym - egzamin pisemny, wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym - egzamin pisemny.. Jan Kochanowski "Pieśni".. Ponadto czytanie pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, dlatego warto zachęcać .Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata.. W roku szkolnym 2022/23 nastąpią zmiany.. Lista lektur obowiązkowych - klasy 4-6 - szkoła podstawowa.. Maturzysto!. Znajomość lektur jest obowiązkowa dla ucznia.. Teksty z gwiazdką są o tyle istotne, że podstawa programowa określa je jako te, których nauczyciel nie mógł pominąć w swoim planie pracy- tym samym zakłada się, że wy też je .Matura 2022 - lektury z gwiazdą z okresu gimnazjum: Jan Kochanowski: wybrane Fraszki, Treny (V, VII, VIII), Ignacy Krasicki: wybrane bajki, Aleksander Fredro: Zemsta, Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, Henryk Sienkiewicz: wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop).. Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny i psalm; 3.. Jan Kochanowski "Psałterz Dawidów"..

Lektury do matury 2022. lektury obowiązkowe.

Witold Gombrowicz "Ferdydurke" Matura z polskiego 2021 lekturyw przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego - jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,Na podstawowej maturze z polskiego oraz na egzaminie ustnym z polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość tych lektur obowiązkowych: 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św.Do wyboru będą dwie rozprawki (jedna dotycząca lektury obowiązkowej, druga - książki spoza listy lektur obowiązkowych).. Poziom podstawowy - lista lektur: Sofokles "Antygona" Sofokles "Król Edyp" Mikołaj Sęp Szarzyński - sonetyJaka jest nowa lista lektur dla klas 7-8 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022?. Do jednego .Jaka jest nowa lista lektur dla klas 7-8 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022?. W 2022 roku maturzyści w swoich arkuszach maturalnych z matematyki dostaną mniej zadać otwartych.. Trzecim tematem będzie interpretacja tekstu poetyckiego.. Pamiętaj, że tegoroczna matura z języka polskiego odbędzie się 4 maja.Jednak lista lektur zmienia się co jakiś czas, dlatego ważne jest, by przed każdym rokiem szkolnym sprawdzać, jakie lektury będą obowiązywać..

Lektury obowiązkowe na maturę 2020 to: Jan Kochanowski "Treny".

Tutaj nic się nie zmieniło.. Bogurodzica; 2.. UWAGA!. Ponadto czytanie pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, dlatego warto zachęcać .W tym odcinku rozwiewamy wątpliwości dotyczące lektur obowiązkowych na maturę 2021.. Lektury maturalne na egzaminie z polskiego.. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim", Witold.W tym roku lista lektur obowiązkowych na podstawową maturę z języka polskiego zawiera jedynie 8 pozycji.. Matura 2022 - lektury z gwiazdką ze szkoły ponadgimnazjalnej:Wśród tych lektur, obowiązkowo muszą znaleźć się teksty oznaczone gwiazdką.. W zakresie podstawowym w liceum oraz technikum dla wszystkich klas znalazły się: Biblia - w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana Jan Parandowski - Mitologia, część I GrecjaMatura 2021 z języka polskiego.. Przedstawiamy listę lektur uzupełniających na rok szkolny 2021/2022 dla liceum i technikum: Król Edyp - Sofokles Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty) - Mikołaj z Wilkowiecka Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty) Sokół - Giovanni BoccaccioW sierpniu została opublikowana nowelizacja listy lektur na rok szkolny 2021/2022.. Rząd uwzględnił jednak nietypowe okoliczności .. lista lektur z gwiazdką: Poniżej przedstawiamy spis lektur obowiązkowych, z których mogą pojawić się pytania o treść lub wypracowanie na egzaminie maturalnym: 1..

Jakie książki trzeba znać na maturę z polskiego?

Adam Mickiewicz "Dziady", część III, 4.. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"; 5.. Jaka jest obowiązująca lista lektur dla liceum z poziomu podstawowego na rok szkolny 2021/2022?. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można dostać 45 punktów.Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty, który odbędzie się w 2022 roku, zostaje poszerzona o lektury z klas wcześniejszych.. W roku szkolnym 2021/2022 lekturami obowiązkowymi dla klas 4-6 szkoły podstawowej będą: Akademia Pana Kleksa - Jan Brzechwa.Sprawdź, jakie lektury będą obowiązywać w klasach 1-3 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.. Znajomość lektur jest obowiązkowa dla ucznia.. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy; 3.Lektura Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi została zaś przeniesiona z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających.. Agnieszka Kuc.. Przygotowując się do matury powinniście powtórzyć sobie teksty wskazane w podstawie programowej.. Bolesław Prus "Lalka"; 6.. Takie zasady obowiązują na maturze obecnie.. Oczywiście książki możesz wypożyczyć z biblioteki, jednak czasem zdarza się, że .To wszystko na poziomie podstawowym.. Fot. screen ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..

Na podstawę obowiązuje ta sama lista co rok w...Lektury obowiązkowe - matura 2021.

Wśród maturzystów pojawiły się obawy, że skutkiem zaistniałej sytuacji będą słabsze wyniki matur.. W roku 2022 tego przedmiotu nie trzeba zdać, trzeba tylko pójść i podpisać arkusz.. Spis lektur szkolnych klasy VII i VIII - zmiany.. Obowiązkowe lektury na maturę 2021 dzielą się w zależności od tego czy uczeń postanowił przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym, czy na poziomie rozszerzonym.. Wykaz lektur obowiązkowym i uzupełniających na przestrzeni lat może ulegać zmianie.. Oprócz podstawowej wyprawki do szkoły, czyli zeszytów i artykułów piśmienniczych oraz podręczników, mogą przydać Ci się również lektury.. W artykule podajemy informacje dotyczące nowej listy lektur, która będzie dotyczyć zbliżającego się roku szkolnego.. Jednak warto pamiętać, że to nauczyciele będą decydować, które lektury będą czytane przez dzieci.Lista lektur obowiązkowych zmienia się co jakiś czas.. Bruno Schulz - wybrane opowiadanie; 8.. Sprawdź w naszym artykule, które lektury będzie czytać i omawiać twoje dziecko.. Lista lektur obowiązkowych, czyli lektur z gwiazdką.. Z lektur uzupełniających została usunięta książka Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów.Nowe lektury na liście: o Janie Pawle II i kardynale Wy… Matura 2022: nowe zasady, matura rozszerzona obowiązkowa Z jednej strony wydawać by się mogło, że maturzystów ucieszą nowe zasady .Wśród obowiązkowych lektur szkolnych na rok 2021/2022 znalazły się też: Stefan Wyszyński "Zapiski więzienne", Paweł Zuchniewicz "Ojciec wolnych ludzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt