Szkolenie biblioteczne test odpowiedzi

Pobierz

Osoby zainteresowane zapisaniem się do Biblioteki, prosimy o kontakt z nami: pocztą elektroniczną lub poprzez telefon oraz podanie swojego numeru PESEL lub numeru albumu.Zapoznać się z treścią szkolenia.. Wypełnić test sprawdzający i przesłać go na adres Test jest zaliczony przy 70 proc. poprawnych odpowiedzi.. Pobierz.. Test należy zaliczyć do końca semestru zimowego.. Przed rozpoczęciem szkolenia zapoznaj się ze " Słowniczkiem ".. test będzie dostępny do samodzielnego zaliczenia przez studenta I roku w dniach 1 października - 7 listopada br. oceny z zaliczenia szkolenia bibliotecznego będą widoczne w bazie USOSweb do końca listopada br.Test trwa do 15 minut i trzeba uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, aby go zaliczyć.. Dla studentów pierwszego roku, dla których szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe, przygotowaliśmy test weryfikujący wiedzę o Bibliotece dostępny na platformie Moodle.. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, wpisz słowo "brak".Biblioteka CINiBA; Lektoraty; Szkolenia BHP i biblioteczne; Wydziały - strony internetowe; Kontakt z dziekanatami; Wsparcie; Życie studenckie; Możliwości; Inicjatywy studenckie; Organizacje i koła naukoweZaliczenie szkolenia bibliotecznego jest wymagane do zaliczenia pierwszego semestru.. Aktualności RSS.• wybrać Wydział (w dolnej części okna), następnie kierunek i formę studiów (1S/2S = 1st./2st..

Przysposobienie biblioteczne.

Zarazem prosimy nie przesyłać go do Biblioteki - nie ma takiej potrzeby.. Wykłady ogólnouczelniane.. W przypadku niepowodzenia w teście lub problemów z jego wypełnieniem możesz zgłosić się do Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej w Bibliotece Uczelnianej, bud.. Potwierdzenie zdania testu należy złożyć we właściwym dziekanacie.. niestacjonarne), szkolenie (Biblioteczne oraz BHP) ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE • zapoznać się z informacjami i rozpocząć realizację kursu zwracając uwagę na elementy menu po lewej stronie (moduły).Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku jest obowiązkowe i kończy się wpisem do indeksu.. Procentowy wynik testu ma przełożenie na skalę ocen: ProcentowyPodstawą do wpisania zaliczenia z przedmiotu "Szkolenie biblioteczne" w indeksach jest zapoznanie się z materiałami zawartymi w kursie oraz poprawne rozwiązanie testu (min.. Szkolenie ma formę elektroniczną i jest dostępne w internecie: szkoleniebur.ur.edu.plSzkolenie biblioteczne Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 na mocy Zarządzenia Rektora UEK Nr R-0201-58/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie szkolenia bibliotecznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie , udział studentów I roku studiów w szkoleniu bibliotecznym jest dobrowolny.Kursy..

67% prawidłowych odpowiedzi na 30 pytań testu.

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach.. Nie honorujemy zaliczeń szkoleń bibliotecznych z innych bibliotek.. Zapisujemy się w menu po prawej stronie (ikonka z trybikiem).jak w temacie, miał ktoś może szkolenie bhp on line i on line wypełniał test?. Poprawnie wypełniony test (60% prawidłowych odpowiedzi) gwarantuje wymagany wpis w systemie USOS.Wpis ten pojawi się z opóźnieniem względem daty zaliczenia.. Podstawą zaliczenia testu jest udzielenie 67% prawidłowych odpowiedzi na 30 pytań.Download: Szkolenie biblioteczne.doc.. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie testu oraz udział w szkoleniu na Platformie Teams.. Informację o zaliczeniu lub braku zaliczenia przekazujemy e-mailem.Wynik zaliczenia będzie widoczny zaraz po zatwierdzeniu przez zdającego wszystkich odpowiedzi na zadawane w teście pytania.. Wpisz swoje dane.. Szkolenie nie jest na czas i można w trakcie korzystać z zewnętrznych źródeł więc łatwo zdać je na 100% szukając odpowiedzi w tym dokumencie.. - ładuje się kartę magnetyczną w automacie 0. co oznacza niebieska naklejk.Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uzyskanie min..

Aby łatwo znaleźć odpowiedź ...Przysposobienie biblioteczne.

Wydział Nauk Społecznych.. Aby osiągnąć pozytywny wynik musisz odpowiedzieć poprawnie przynajmniej na 7.Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi.. Przedmioty ogólnouczelniane w .Szkolenia biblioteczne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.. Zachęcamy do zapoznania się z treściami stron internetowych obejmujących materiały niezbędne do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z Biblioteki, znajdującymi się na stronie Biblioteki Medycznej.Kurs Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UPJPII.. Test składa się z 10 pytań.. Państwa wskazówki pozwolą monitorować, poprawiać i udoskonalać kurs.Szkolenie biblioteczne - test 2020/2021 Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany dla studentów pierwszego roku.. Wydział Nauk o Ziemi.. (Zarządzenie Rektora UPJPII Nr 53/2020 w sprawie zasad odbywania obowiązkowego szkolenia bibliotecznego dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).Celem szkolenia jest zapoznanie nowych czytelników z funkcjonowaniem oraz .Test będzie zaliczony tylko w przypadku jeżeli z puli 15 pytań udzielisz przynajmniej 12 poprawnych odpowiedzi..

... Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 70% prawidłowych odpowiedzi.

Autoprezentacja.. 70% poprawnych odpowiedzi).Status egzemplarza książki "Data zwrotu: dd-m-rrrr" oznacza, że (wybierz jedną odpowiedź): - książka jest obecnie wypożyczona, a Ty masz możliwość jej zarezerowwania.. Dostęp do szkolenia po zalogowaniu: Strona domowa ZUT > E-edukacja > Biblioteka Główna > Szkolenie Biblioteczne dla Studentów I roku.. Test zaliczeniowy.. Należy zalogować się przez Centralny Punkt Logowania (tak jak do USOSa), uzupełnić w swoim profilu numer indeksu i dane osobowe, a następnie zapisać się do .Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UR. Na początku każdego roku akademickiego w październiku zapraszamy wszystkich nowych studentów na szkolenie biblioteczne, na którym przedstawiamy zasady korzystania z Biblioteki UR oraz jej zasoby i usługi.. Do testu możesz przystąpić tylko 5 razy.. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.. Po wejściu do testu, zazwyczaj pojawia się informacja: "Aby móc rozwiązywać ten quiz, musisz najpierw zapisać się do tego kursu".. Kursy językowe.. Po prawidłowym rozwiązaniu testu i otrzymaniu potwierdzenia - należy je wydrukowć i złożyć w dziekanacie.Będzie je można wykonać od 13 do 31 października 2021 r. Wpis ze szkolenia bibliotecznego jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru.. Biblioteka Medyczna Collegium Medicum informuje o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu I oraz II stopnia w terminie od 2 listopada do 15 grudnia 2018 r.Zaliczenie testu z Przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich.. Szkolenie elektroniczne - wejście >> Do druku.. Wyślij do znajomego.. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.. Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej.Test był dostępny od 2 października 2020 r. do 1 lipca 2021 r. W roku akademickim 2020/2021 szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów: Każdy może mieć wpływ na treść szkolenia, przesyłając swoje uwagi na adres .. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie ćwiczenia praktycznego z katalogu (w Bibliotece Głównej w terminie, o którym powiadomi opiekun roku) oraz zapoznanie się z materiałami i prawidłowe rozwiązanie testu online.Wydział Student Kandydat Nauka Student Szkolenie biblioteczne UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU - OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt