4 uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę

Pobierz

Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Angielski 2011-11-20 12:30:42; Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni .Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. 4 Uzupełnij zdania.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 4Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Proszę pomóżcie!. 2011-11-15 16:28:43; Proszę pomóżcie!. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. - zadanie 3: Uzupełnij zdania w czasie Present Simple, czasowniki zostały podane w nawiasach.. 4 I've just got married.Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. 2014-03-26 19:28:01; Uzupełnij podane zdania.. Ben and Ted are .Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Dialog 2: Gdybyś nie miał podanego wyrażenia po polsku .. Uzupełnij dialogi 1-2.. A Lucky you!Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne :uzupelnij dialog wpisujac jedno slowo w kozda luke whats the matter .. Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane.. a) 265 dag = kg b) 3,64 km = km m c) 3,7 a = ha d) 15,6 dm3 = l e) 15,8 zł = zł .uzupełnij poniższy tekst.wpisując jedno słowo w każdą lukę..

Uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę Hi!

istnieją liczby wymierne które nie są całowite 2.każda liczba przeciwna do liczby całkowitej jest naturalna 3.każda liczba całowita jest naturalna 4. każda liczba wymierna jest całkowita.. 2014-12-08 16:23:17; Jędzyk niemiecki.. Uzupełnij lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego .Zadanie: uzupełnij napisy na tabliczkach, wpisując jedno słowo w każdą lukę 1 buy one get one f_____ 2 everything half p_____ 3 70 o_____ 4 buy Rozwiązanie: 1 buy one get one free 2 everything half price 3 70 off 4 buy online from our websiteZad.4 uzupełnij zdania wybranymi czasownikami w czasie past simple.zad.5 uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę zad w załączniku Answer.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę (cyfrę) A How many rooms are 1 in your house?. 2014-03-26 19:28:01; Uzupełnij podane zdania.. Zamień jednostki.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. - zadanie 4: Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.Uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę.plis daje naj na jutro!. Wir müssen die…nagraniu uzupełnij luki 1-4 w notatce.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie..

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.

Pierwsza litera każdego słowa została podana.. - zadanie 2: Wpisz w schematy brakujące miesiące oraz dni tygodnia.. Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Question from @Sandra10202 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUp beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. 2014-03-26 19:28:01; Uzupełnij zdania.. Dialog ma się składać z 8 - 10 zdań (np: 4 zdania mówi klient , 4 sprzedawca, na zmianę) proszę o .Uzupełnij dialog,wpisując jedno słowo w każdą lukę.. 2014-03-26 19:28:01; Uzupełnij dialog.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. Napisz zdania twierdzące i przeczące używając podanych czasowników w odpowiedniej formie1.. Uporządkuj podane wydarzenie w kolejności chronologicznej.. Podkreśl liczebniki Ustal o kim mowa skorzystaj z klucza do odpowiedzi zapisz słownie informacje o czasie życia tych osóbdaje naj Answer.. w czymś".. DAJĘ NAJ DO 17:30 .. Proszę na jutro!. Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac .. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. 1 Dopasuj wyrażenia 1-7 do osób na zdjęciu.. zadanie dodane 11 marca 2012 w Język angielski przez użytkownika mrowa2016 ( -11,190 ) [Szkoła średnia]Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę..

Wir müssen die….Uzupełnij dialog,wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.

Sorry I can,t There,s something .. with my bike .Uzupełnij poniższy tekst wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Uważaj na 3 os. l.p.. a) 265 dag = kg b) 3,64 km = km m c) 3,7 a = ha d) 15,6 dm3 = l. Uzupełnij zdania.. 2011-11-15 16:28:43; Uzupełnij dialog.. 2011-11-15 16:28:43; Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. 2013-10-03 16:51:43Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza była wspólnota obiegowych sądów.Jak tłumaczyć «uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę - fill out the dialog by typing one word into each vulnerability» Tłumacz uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukęUzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. B: ., Harry.. Question from @Magdalenawozni - Szkoła .Zad.4 uzupełnij zdania wybranymi czasownikami w czasie past simple.zad.5 uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę zad w załączniku Answer.. There are lots of animals near _____ Jake can….3 Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt