Na podstawie tekstu wybierz poprawne odpowiedzi

Pobierz

Na podstawie sekwencji nukleotydów mRNA możemy przewidzieć, w którym miejscu białka znajdzie się hydroksyprolina, 2. kodon UGU odpowiada zarówno cysteinie jak i selenocysteinie, 3. obecność w białku aminokwasów powstałych dzięki modyfikacjom potranslacyjnym (na przykład hydroksyproliny) jest odstępstwem od .na podstawie tekstu 0−2 2 p.. - za poprawną ocenę wszystkich czterech informacji 1 p.. Wiadomości i rozumienie Wykazanie przystosowania roślin do życia w różnych środowiskach na przykładzie rozmieszczenia aparatówNa podstawie tekstu "Kniażnin głęboko przeżywa rozbiory " Odpowiedz na następujące pytania: 1.. 0-2 Zdający otrzymuje 1 punkt za poprawne skonstruowanie tabeli (prawidłowe podpisanie wszystkich kolumn i wierszy) oraz 1 punkt za poprawne wypełnienie tabeli.. Poprawna odpowiedź: 1.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).. Choinka [noworoczna] z białymi gołębiami pokoju to umiejętne powiązanie tego, co wzięliśmy w spadku, jako element wartościowy z dawnych obyczajów, z nową świecką, socjalistyczną treścią.Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat przedstawienia teatralnego w parku.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.3.. Uwaga!. Zadanie 14.. SP-IOJAP- Strona 3 z 18 Zadanie 1.. Przykład poprawnej odpowiedzi: Rodzaj mięśniówki Cecha Włókna (komórki) mięśniówki gładkiej Włókna (komórki)W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4)..

Na podstawie tekstu wybierz poprawną odpowiedź.

(0-1) Spośród A-D wybierz i zaznacz cechę, która występuje u wszystkich ssaków i wyłącznie u nich.Przeczytaj tekst.. dostarczają azotu potrzebnego do wytworzenia amoniaku, 2. przyłączają reszty aminowe potrzebne do wytworzenia amoniaku, 3. są akceptorami jonów amonowych, 4. transportują azot do komórek wątrobyWybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.. MovieStarPlanet.Na podstawie tekstu określ pokrewieństwo ewolucyjne między wymienionymi zwierzętami - narysuj brakujące gałęzie drzewa filogenetycznego tak, aby drzewo odzwierciedlało w poprawny sposób to pokrewieństwo.. wyjQtkowej inteligencji niektórych zwierzQt.. Proszę na dziś!. Podkreśl słowa które naprowadziły cię na prawidłową odpowiedź.. Proszę na dziś!. Przeczytaj tekst.. (0-1) Dokończ zdanie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (0-1) Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Wskaż poprawne polecenie tworzenia obiektu na podstawie klasy o nazwie Element: Element zm=new Element (); Które zdanie jest prawdziwe.. pierwszego zdania tekstu, ostatniego akapitu tekstu, poniewaŽ w tym fragmencie jest mowa o PRZENIES ROZWIAZANIA NA ODPOWIEDZI!.

Na podstawie tekstu zaznacz poprawne zakończenie zdań.

Wybierz główny temat tekstu z trzech podanych na końcu zadania.. , -W jaki sposó 2010-10-06 16:17:08Przeczytaj poniższy tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. Wydawanie reszty na podstawie zbioru dowolnych nominałów nie musi dać poprawnego wyniku.Odpowiedź.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. (SP13) Na podstawie fragmentu artykułu prasowego wykonaj polecenie.. Możliwe odpowiedzi: 1.. W którą grę z podanych poniżej chciałbyś najbardziej zagrać?. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Tytul artykuhl moŽna objaénié na podstawie sposobach radzenia sobie przez zwierzçta w sytuacji zagroŽenia.. The customer gives it to the shop 4assistant and would like to have _______________ back.Na podstawie: A.W. Jelonek, Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011, s. 221, 294-302. pwz: 34% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu FEDERACJA NIEPODLEGŁYCH.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Zajął wschodnie/zachodnie ziemie polskie.na karcie odpowiedzi w przedstawiony sposób: - wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź A: a B c D - wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierzesz odpowiedź PF lub A2: pp pF Fp FF lub a1 a2 a3 B1 B2 B3 6.Przeczytaj tekst z lukami..

- za poprawną ocenę każdych dwóch informacji Poprawne odpowiedzi 1.

Wszelka władza pochodzi od Boga Monarchowie działają,Wybierz odpowiedi A albo B i jej uzasadnienie — 1 albo 2.. Wybierz kilka miejsc i sprawdź, czy mam rację!. Lenino - B. Zadanie 122.. ITZY, popularny koreański zespół, wydał album Crazy In Love, w którym znajduje się aż dziewięć piosenek!1.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.Czy na tyle dobrze je znasz, by odgadnąć o któym mowa na podstawie jednego fragmentu tekstu?. Typ przeobrażenia: Uzasadnienie: 10.3.. - Jakie uczucia żywił wobec ojczyzny?. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.OJAP- Strona 3 z 18 Zadanie 1.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. Wpisz znak x w kratkę obok odpowiedzi a b lub c.. W którą grę z podanych poniżej chciałbyś najbardziej zagrać?. (0-1) Określ typ przeobrażenia występującego u jętki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. GETRÄNKE VOM ROB - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiCzas na odpowiedź: 10 sekund.. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Odpowiedz na poniższe pytania- w każdym punkcie wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi spośród podanychWybierz kilka miejsc i sprawdź, czy mam rację!.

Możliwe odpowiedzi: 1.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4. .. Na podstawie pytań o Minecrafta powiem Ci, czy jesteś bardziej optymistą czy pesymistą!. Budowla przedstawiona na ilustracji została wzniesiona w stylu A. romańskim, B. gotyckim, o czym świadczą 1. wysokie okna zakończone ostrymi łukami.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Na podstawie przeczytanego tekstu zapisz informacje o Franciszku Dionizym Kniazninie .. _____ persone ma parole, tantissime parole cioè libri.Na podstawie tekstu i rysunku podaj dwie cechy budowy morfologicznej jętek, które występują wyłącznie u owadów.. Odpowiedź uzasadnij.. Związek Radziecki zaczął wojnę jako sojusznik Niemiec/Wielkiej Brytanii/Francji.. Zaatakował Polskę 1/17/30 września 1939/1940/1941 roku.. - F Zadanie 13.. Przeczytaj tekst.. Question from @Ania1234587 - Szkoła podstawowa - Język angielskiNa podstawie powyższego tekstu i własnej wiedzy, spośród poniższych zdań dotyczących opisywanych aminokwasów, wybierz wszystkie poprawne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt